Muzeum Zamku Montrésor

Muzeum Zamku Montrésor

Opis organizacji

Rodzaj instytucji: 
muzeum

Muzeum mieści się w Château de Montrésor, XI-wiecznym zamku, który w 1849 roku stał się własnością hrabiego Ksawerego Branickiego. Od XIX wieku przechowywane są w nim pamiątki narodowe, dzieła sztuki oraz archiwalia. Po wybuchu II wojny światowej, a także po jej zakończeniu przebywali tam uchodźcy z Polski. Obecnie znajduje się w rękach Marii Rey z Potockich, żony Stanisława Reya.

 

Informację przygotowano w ramach zadania współfinansowanego w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczpospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą

Opis zasobu

Typ zasobu: 
dokumenty życia społecznego
ikonografia
muzealia
kartografia
Zasób archiwalny i inne zbiory: 

W zbiorach znajdują się rękopisy z okresu powstania listopadowego i styczniowego, dokumentacja Zamku i jego okolic od XIII wieku do rewolucji francuskiej, korespondencja z czasów I wojny światowej. Muzeum posiada obszerną kolekcję dzieł sztuki - portretów członków rodzin arystokratycznych, wyroby złotnicze, trofea myśliwskie, numizmatyka, broń, meble. Księgozbiór natomiast zawiera wiele cennych woluminów dotyczących stosunków polsko-rosyjskich. W Zamku przechowywane są również unikalne zbiory kartograficzne.

Zamek jest członkiem Stałej Konferencji Muzeów, Archiwów i Bibliotek Polskich poza Krajem.

Katalogi i inwentarze: 

Został opracowany katalog do zbiorów dotyczących historii zamku i jego okolic, listów i dokumentów z 1830 roku.

Stopień opracowania zbiorów: 

Zbiory archiwalne zostały opracowane częściowo.

Osoba/osoby kierujące intytucją/organizacją: 
Maria Rey
Osoba kierująca - stanowisko: 
właścicielka zamku
e-mail: 
chateaudemontresor@orange.fr
Telefon: 
0033 24 792 60 04
Strona internetowa: 
Lokalizacja i adres: 

Château de Montrésor, 3746 Montrésor, Francja

Udostępnianie

Godziny urzędowania: 

Godziny otwarcia: od 1 kwietnia do 11 listopada Muzeum otwarte codziennie od 10.00 do 19.00, od 12 listopada do 31 marca muzeum otwarte w weekendy od 10.00 do 18.00, a w dni powszednie po uprzedniej rezerwacji (tel. 33 02 47 92 60 04).

Park otwarty przez cały rok w godzinach 10.00–18.00.

Dział/osoby odpowiedzialne za udostępnianie: 

Maria Rey

Stanowisko osoby odpowiedzialnej za udostępnianie: 
kurator archiwum
Udostępnianie: e-mail: 
chateaudemontresor@orange.fr
Sposób i warunki korzystania z zasobu: 

Brak informacji.

Źródła: 

Polskie instytucje za granicą. Przewodnik po zbiorach archiwalnych, oprac. Anna Krochmal, Warszawa 2004

www.chateaudemontresor.fr

Instytucja sporządzająca opis: 
Fundacja Ośrodka KARTA