Muzeum Polskie w Rapperswilu

Muzeum Polskie w Rapperswilu

Archiwum Muzeum Polskiego w Rapperswilu

Opis organizacji

Rodzaj instytucji: 
muzeum
biblioteka

Muzeum Polskie w Rapperswilu w obecnym kształcie istnieje od 1975 roku, a jego powstanie związane jest z działalnością i inicjatywą powojennych emigrantów polskich na Zachodzie. Jednak tradycja instytucji sięga 1870 roku - wtedy hrabia Władysław Broël-Platera powołał do życia Muzeum Narodowe Polskie w Rapperswilu. Działalność Muzeum można podzielić na trzy okresy, w których działało pod różnymi nazwami:1870– 1927, 1936–1952 i od 1975 do dzisiaj. W 1981 roku wznowiła działalność biblioteka mieszcząca się w kamienicy przy zamku w Rapperswilu.

 

Informację przygotowano w ramach zadania współfinansowanego w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczpospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą

Opis zasobu

Typ zasobu: 
fotografia
dokumenty osobiste
dokumenty życia społecznego
ikonografia
muzealia
kartografia
dokumentacja aktowa
Zasób archiwalny i inne zbiory: 

Archiwum Muzeum Polskiego zgromadziło od roku 1954 wiele spuścizn o historycznym znaczeniu. Ważną część zbiorów tworzą kolekcje Polaków żyjących i działających w Szwajcarii. W zbiorach archiwum znajdują się również dokumenty stowarzyszeń i organizacji politycznych, fotografie i grafiki. Jedną z cenniejszych kolekcji stanowią zbiory Jana i Jadwigi Nowak-Jeziorańskich.

Przy Muzeum Polskim w Raperswilu działa Biblioteka, w której znajdują się pozycje z literatury i historii polskiej oraz ich tłumaczenia na języki zachodnie. Do zasobu należą również starodruki i stare mapy dotyczące Polski.

Katalogi i inwentarze: 

Na stronie internetowej Muzeum dostępne są wykazy spuścizn osobowych i innych archiwaliów ze zbiorów instytucji, katalogi zbiorów kartograficznych i książkowych, a także fotograficzne wizerunki przedmiotów z kolekcji muzealiów.

Stopień opracowania zbiorów: 

Zbiory są skatalogowane.

Osoba/osoby kierujące intytucją/organizacją: 
Anna Buchmann
Osoba kierująca - stanowisko: 
dyrektor Muzeum
e-mail: 
muzeum.polskie@muzeum-polskie.org
Telefon: 
0041 55 210 18 62
Strona internetowa: 
Lokalizacja i adres: 

Rapperswil Castle, 8640 Rapperswil-Jona, Szwajcaria

Udostępnianie

Sposób udostępniania: 
na miejscu
w internecie
Godziny urzędowania: 

Muzeum czynne jest: w marcu w soboty–niedziele w godzinach 13.00–17.00; od Wielkanocy (najpóźniej od 1 kwietnia) do końca października codziennie w godzinach 13.00–17.00; w listopadzie i grudniu w soboty–niedziele w godzinach 13.00–17.00. W styczniu i lutym: tylko po wcześniejszym uzgodnieniu.

Biblioteka dostępna jest dla czytelników i zwiedzających w każdą 1. i 3. sobotę miesiąca w godz. 14.00–17.00 lub po wcześniejszym uzgodnieniu. Niezależnie od oficjalnych godzin otwarcia, Biblioteka udostępniana jest w czasie obecności i pracy personelu. Zbiory biblioteczne są udostępniane w czytelni. Dostęp do starodruków możliwy po uzyskaniu wcześniejszej zgody. 

Udostępnianie: e-mail: 
muzeum.polskie@muzeum-polskie.org, archiwum@muzeum-polskie.org, biblioteka@muzeum-polskie.org
Sposób i warunki korzystania z zasobu: 

Brak informacji.

Źródła: 

http://www.muzeum-polskie.org/mpr/polski/kontakt.html [dostęp z dn. 13.06.2017], http://skryba.inib.uj.edu.pl/wydawnictwa/e01/kurek.pdf [dostęp z dn. 13.06.2017]

Polskie instytucje za granicą. Przewodnik po zbiorach archiwalnych, oprac. Anna Krochmal, Warszawa 2004