Muzeum Polish Hill River Church

Muzeum Polish Hill River Church

Opis organizacji

Rodzaj instytucji: 
muzeum

Muzeum zostało założone przez Polską Społeczność Południowej Australii (South Australian Polish Community), aby udokumentować i przypomnieć wkład polskich imigrantów w rozwój tej części Australii. Oficjalne otwarcie Muzeum Polish Hill River Church miało miejsce w 1988 roku, jednak wpisanie go do państwowego rejestru zabytków nastąpiło już w 1980 roku. Specjalnie wybrany Komitet był odpowiedzialny za stworzenie wystawy muzealnej oraz stworzenie warunków do jej regularnej dostępności dla zwiedzających, co nastąpiło pod koniec lat 90.

Polscy osadnicy, którzy stworzyli polską społeczność w Hill River i okolicy, przybyli do Południowej Australii w 1856 roku. Była to grupa 20 rodzin, która pochodziła z Dąbrówki Wielkopolskiej i Zbąszynia. W 1857 roku założyli Komitet Budowy Kościoła, który został konsekrowany w 1871 roku. Pracę duszpasterską na tym terenie prowadził polski ksiądz Leon Rogalski. Powstała polska szkoła przykościelna. Liczba polskich parafian z Polish Hill River i okolic wynosiła w latach 90. XIX w. ponad 300 osób. W pierwszej połowie XX w. z powodu postępującej asymilacji polskich imigrantów szkoła została zamknięta (w 1925 roku), a kościół dekonsekrowany (w 1950 roku). Polscy imigranci, którzy przybyli do Australii na początku lat 50 XX w. dowiedzieli się o istniejących ruinach kościoła i szkoły i na początku lat 70. rozpoczęli odbudowę obu budynków.

Obecnie kościołem i muzeum opiekuje się Polonia z Adelajdy oraz grupa potomków pierwszych osadników, którzy nadal mieszkają w Clare Valley.

 

Informację przygotowano w ramach zadania współfinansowanego w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczpospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą

Opis zasobu

Typ zasobu: 
fotografia
dokumenty osobiste
wspomnienia
dokumenty życia społecznego
ikonografia
muzealia
Zasób archiwalny i inne zbiory: 

Zasób obejmują zarówno muzealia, jak i archiwalia, które dokumentują trzy fale polskiego osadnictwa w Australii Południowej.  W muzeum są przechowywane najstarsze archiwalia związane z polską emigracją w Australii w XIX w., ale także przedmioty i dokumenty dotyczące polskich imigrantów, którzy przybyli na kontynent po II w.św. oraz w latach 80. XX w. (emigracja "Solidarnościowa"). Wśród zgromadzonych materiałów znajdują się m.in. fotografie z XIX w. przedstawiające polską społeczność, przedmioty codziennego użytku oraz stroje z tego okresu. Cennym obiektem jest "Matka Boska Kozielska" - rzeźba wykonana przez Tadeusza Zielińskiego, więźnia obozów w Kozielsku i Griazowcu, któremu szczęśliwie udało się opuścić ZSRR. Wizerunek został wykonany w ukryciu w trakcie jego pobytu w obozie jenieckim. 

Materiały archiwalne obejmują różnego rodzaju dokumentację: listy, pamiętniki, czasopisma, książki, dokumenty osobiste etc.  Archiwum mieści się w zakupionych kilka lat temu i przygotowanych specjalnie do tego celu kontenerze. 

Zbiory stale są powiększane o dary (archiwalia i muzealia), które przekazują członkowie autralijskiej Polonii.

Osoba/osoby kierujące intytucją/organizacją: 
Jerzy Mrotek
Osoba kierująca - stanowisko: 
prezes
e-mail: 
enquiries@phrcm.org.au
Telefon: 
88422754
Strona internetowa: 
Lokalizacja i adres: 

Polish Hill Rd, 5453 Polish Hill River, Australia

Udostępnianie

Sposób udostępniania: 
na miejscu
Godziny urzędowania: 

Muzeum jest otwarte w pierwszą niedzielę każdego miesiąca w godz. 11.00 – 16.00 (nieczynne w styczniu). Ponadto członkowie komitetu muzeum otwierają je również przy okazji grupowych wycieczek, pikników, pielgrzymek i specjalnych wizyt.  

Dział/osoby odpowiedzialne za udostępnianie: 

Irena: 08 83361601 Jerzy (George): 0437320136

Udostępnianie: e-mail: 
enquiries@phrcm.org.au
Sposób i warunki korzystania z zasobu: 

Brak informacji.