Muzeum Księży Marianów im. Ojca Józefa Jarzębowskiego w Fawley Court

Muzeum Księży Marianów im. Ojca Józefa Jarzębowskiego w Fawley Court

Opis organizacji

Muzeum Księży Marianów w Falwey Court zostało utworzone w 1953 roku, z inicjatywy księdza Józefa Jarzębowskiego. Siedziba Muzeum mieści się w XVII-wiecznym pałacu, który w 1953 został zakupiony przez Zgromadzenie Księży Marianów. W pałacu znajdowała się polska szkoła, a przy niej ks. Jarzębowski utworzył muzeum i bibliotekę. 

 

Informację przygotowano w ramach zadania współfinansowanego w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczpospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą

Opis zasobu

Typ zasobu: 
fotografia
dokumenty osobiste
wspomnienia
dokumenty życia społecznego
ikonografia
filatelistyka
nagrania audio
nagrania wideo
kartografia
dokumentacja aktowa
Zasób archiwalny i inne zbiory: 

W Muzeum znajduje się zbiór cennych rękopisów, między innymi spuścizna księdza Józefa Jarzębowskiego. Wyróźnić należy również kolekcję 100 autografów literackich z XIX–XX wieku (listy i wiersze Cypriana Kamila Norwida, listy Bolesława Prusa, Elizy Orzeszkowej, Władysława Reymonta, Stanisława Wyspiańskiego). Zasób obejmuje również suściznę gen. Józefa Hallera, liczącą około 150 listów i dokumentów. 

Katalogi i inwentarze: 

Muzealia zostały zewidencjonowane na kartach katalogowych oraz sporządzono komputerowy katalog w postaci bazy danych. Sporządzono również komputerowy inwentarz w formie bazy danych dla archiwaliów. 

Stopień opracowania zbiorów: 

Trwają prace nad uporządkowaniem i opracowaniem zbiorów. 

Osoba/osoby kierujące intytucją/organizacją: 
Ks. Wojciech Jasińki
Osoba kierująca - stanowisko: 
dyrektor Muzeum
e-mail: 
marian-f@dircon.co.uk
Telefon: 
0044 1491 - 574 917
Lokalizacja i adres: 

Marlow Road, Henley-on-Thames, Fawley Court, RG9 3AE Oxon, Wielka Brytania

Udostępnianie

Sposób udostępniania: 
na miejscu
Godziny urzędowania: 

Zbiory biblioteczne udostępniane są na miejscu. Zbiory archiwalne – na miejscu, po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym lub listownym. Muzeum jest czynne w środę, czwartek i niedzielę (od kwietnia do października), w godzinach 14.00–17.00. 

Sposób i warunki korzystania z zasobu: 

Brak informacji.