Muzeum Kościuszki w Solurze

Muzeum Kościuszki w Solurze

Opis organizacji

Rodzaj instytucji: 
muzeum

Inicjatywa utworzenia Muzeum w Solurze powstała na początku lat 30. XX wieku i pochodziła od polskich dyplomatów, na czele z polskim ambasadorem w Bernie Janem Modzelewskim. Jego siedzibą jest dom przy ulicy Gurzelngasse 12, gdzie ostatnie dwa lata życia spędził Tadeusz Kościuszko. Pomysł zyskał poparcie władz miasta oraz jednego z amerykańskich posłów,  Hughesa R. Wilsona. W 1933 roku rząd polski reprezentowany przez Legację RP w Bernie podpisał umowę wynajmu domu, a otwarcie Muzeum Kościuszki nastąpiło w 1936 roku. W tym samym roku w Solurze założono działające do dziś szwajcarsko-polskie Towarzystwo Kościuszkowskie ("Kościuszko-Gesellschaft"), które jest właścicielem Muzeum i kieruje jego działalnością.

 

Informację przygotowano w ramach zadania współfinansowanego w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczpospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą

Opis zasobu

Typ zasobu: 
fotografia
dokumenty osobiste
dokumenty życia społecznego
ikonografia
muzealia
filatelistyka
kartografia
Zasób archiwalny i inne zbiory: 

W Muzeum znajdują się księgi pamiątkowe z 1832 i 1865 roku, które zawierają nazwiska uczestników powstań narodowych internowanych i zmarłych w Szwajcarii oraz “testamenty solurskie” T. Kościuszki z 1816 i 1817 roku. Zbiory muzealne, eksponowane obecnie w trzech pokojach dawnego mieszkania Kościuszki, składają się osobiste pamiątki po nim i jego portrety pędzla wybitnych polskich malarzy, w tym Michała Kuleszy, Walerego Radzikowskiego czy Wojciecha Kossaka. Zgromadzone muzealia to również podobizny krewnych, przyjaciół, towarzyszy broni, dokumenty z jego życia, a także osobiste przedmioty należące niegdyś do Kościuszki, takie jak zegarek, siodło i dwa wędzidła jego konia; zbiór monet, medali, książek w wielu językach i dokumentów, jak np. podarowane przez jedno ze szwajcarskich archiwów listy wymieniane przez Kościuszkę z rodziną Zeltnerów.

Osoba/osoby kierujące intytucją/organizacją: 
inż. Benedykt Drewnowski
Osoba kierująca - stanowisko: 
główny kustosz Muzeum
e-mail: 
kontakt@kosciuszkomuseum.ch
Telefon: 
0041 32 622 80 56
Strona internetowa: 
Lokalizacja i adres: 

Gurzelngasse 12, 4500 Solothurn, Szwajcaria

Udostępnianie

Sposób udostępniania: 
na miejscu
Godziny urzędowania: 

Muzeum otwarte w każdą sobotę w godzinach 14.00–16.00.

Udostępnianie: e-mail: 
benedykt@bluewin.ch
Sposób i warunki korzystania z zasobu: 

Zainteresowane zbiorami osoby lub instytucje mogą za niewielką opłatą lub na zasadzie wymiany pozyskać reprodukcje dokumentów w postaci fotografii lub kserokopii. 

Źródła: 

http://www.kosciuszkomuseum.ch/ [dostęp z dn. 14.06.2017], http://www.promemoria.pl/ofirmie.html [dostęp z dn. 14.06.2017]

Polskie instytucje za granicą. Przewodnik po zbiorach archiwalnych, oprac. Anna Krochmal, Warszawa 2004

Instytucja sporządzająca opis: 
Fundacja Ośrodka KARTA