Muzeum i Archiwum Polonii Australijskiej

Muzeum i Archiwum Polonii Australijskiej

Opis organizacji

Rodzaj instytucji: 
muzeum

Muzeum i Archiwum Polonii Australijskiej (The Polish Museum and Archives in Australia) zostało założone 26 października 1991 roku, osobowość prawną zyskało w 1992 roku.

Celami instytucji jest: gromadzenie, zabezpieczanie i udostępnianie eksponatów muzealnych oraz materiałów archiwalnych dotyczących Polonii australijskiej, wydawanie publikacji dotyczących historii polskiej emigracji w Australii. Muzeum i Archiwum Polonii Australijskiej aktywnie angażowało się projekty rządowe związane z historią polskiego osadnictwa w Australii.

 

Informację przygotowano w ramach zadania współfinansowanego w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczpospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą

Opis zasobu

Typ zasobu: 
fotografia
dokumenty osobiste
ikonografia
dokumentacja aktowa
Zasób archiwalny i inne zbiory: 

W zbiorach Muzeum i Archiwum Polonii Australijskiej znajdują się m.in. materiały dotyczące działalności organizacji polskich (w tym Federacji Polskich Organizacji w Wiktorii); akta Rady Naczelnej Polskich Organizacji w Australii (protokoły posiedzeń, okólniki, sprawozdania, korespondencja m.in. z Konsulatem PRL w Sydney); protokoły Zjazdów Delegatów Polskich Organizacji w Australii (pierwszy odbył się w dn. 6-7 stycznia 1950 roku); akta dotyczące działalności ministra pełnomocnego Rządu RP na Australię; akta Stowarzyszenia "Solidarność" w Canberze, akta Polskiej Fundacji Artystycznej; zbiory osób prywatnych: K. J. Łańcuckiego, S. Nowickiego, S. Różyckiego, Z. A. Derwińskiego, D. von Guttnera Sporzyńskiego.

Osoba/osoby kierujące intytucją/organizacją: 
Dr Zdzisław A. Derwiński
e-mail: 
polishmuseumarchivesaustralia@gmail.com
Telefon: 
0061 403 655 044
Lokalizacja i adres: 

296 Nicholson Street, 3011 Footscray Vic, Australia

Udostępnianie

Godziny urzędowania: 

Muzeum i Archiwum Polonii Australijskiej jest otwarte w 1. i 3. sobotę każdego miesiąca, w godz. 10.00-16.00 lub po wcześniejszym umówieniu

Udostępnianie: e-mail: 
polishmuseumarchivesaustralia@gmail.com
Sposób i warunki korzystania z zasobu: 

Brak informacji.