Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Będzinie

Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Będzinie

Będzińskie Archiwum Tradycji Lokalnej

Opis organizacji

Rodzaj instytucji: 
instytucja samorządowa
biblioteka

Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Będzinie jest główną biblioteką miasta i powiatu. Zapewnia obsługę biblioteczną mieszkańców, służy rozwojowi i zaspokajaniu potrzeb czytelniczych i informacyjnych, upowszechnianiu wiedzy i nauki, dba o sprawne funkcjonowanie sieci bibliotecznej i systemu informacyjnego.

Opis zasobu

Typ zasobu: 
fotografie
dokumenty osobiste
dokumenty życia społecznego
Zasób archiwalny i inne zbiory: 

Zasób archiwalny liczy około 2000 jednostek archiwalnych. Są to przede wszystkim fotografie dokumentujące wygląd miasta Będzina i innych miejscowości powiatu będzińskiego oraz życie społeczne i kulturalne mieszkańców powiatu. Zakres chronologiczny obejmuje okres 1950-2000. Dodatkowo w zasobie znajdują się również dokumenty osobiste, takie jak świadectwa. 

Sposoby kształtowania zasobu: 

Zbiory trafiały do biblioteki poprzez:
- dary od osób prywatnych
- dary od instytucji.

Katalogi i inwentarze: 

Prowadzony jest inwentarz w postaci arkusza kalkulacyjnego.

Stopień zdigitalizowania: 

Cały zasób jest zdigitalizowany.      

Stan zachowania zbiorów: 

Dobry.

Narzędzia archiwizacji: 
Otwarty System Archiwizacji
Osoba/osoby kierujące intytucją/organizacją: 
Przemysław Koperski, p.o. dyrektora
e-mail: 
biblioteka@biblioteka.bedzin.pl
Telefon: 
032 267 41 65
Strona internetowa: 
Lokalizacja i adres: 

plac prof. Włodzimierza Wójcika 1, 42-500 Będzin, Polska

Udostępnianie

Sposób udostępniania: 
na miejscu
Godziny urzędowania: 

Poniedziałek - piątek, godz. 10.00-18.00.

Dział/osoby odpowiedzialne za udostępnianie: 

Violetta Urban / Czytelnia

Udostępnianie: e-mail: 
batl@biblioteka.bedzin.pl
Udostępnianie: telefon: 
032 267 41 65
Sposób i warunki korzystania z zasobu: 

Zbiory dostępne są na miejscu. Warunkiem skorzystania ze zbiorów jest zapisanie się do biblioteki.

Data powstania: 
1946
Autor opisu: 
Sławomir Lubas
Data sporządzenia opisu: 
2019-03-20