Miejska Biblioteka Publiczna w Piekarach Śląskich

Miejska Biblioteka Publiczna w Piekarach Śląskich

Izba Regionalna

Opis organizacji

Rodzaj instytucji: 
instytucja samorządowa
biblioteka
Kod instytucji: 
PL_2036

Izba Regionalna przy bibliotece została powołana do życia w maju 1993 na bazie materiałów, dokumentów i eksponatów należących wcześniej do Stowarzyszenia Miłośników Ziemi Piekarskiej, które w 1991 roku zakończyło swoją działalność. Dzięki ówczesnemu dyrektorowi biblioteki  Dorocie Wrońskiej i Andrzejowi Kołodziejczykowi, zbiory Stowarzyszenia zostały przekazane bibliotece, w której strukturach powstała Izba Regionalna. Od samego początku istnienia jej zadaniem było i jest w dalszym ciągu gromadzenie, ewidencja, eksponowanie, przechowywanie i udostępnianie materiałów historycznych z terenu Śląska, a zwłaszcza Piekar Śląskich. Ze względu na w/w zadania Izba Regionalna pełni funkcję piekarskiego muzeum.

Opis zasobu

Typ zasobu: 
wspomnienia
filatelistyka
kartografia
muzealia
ikonografia
dokumenty osobiste
dokumenty życia społecznego
wydawnictwa "drugiego obiegu"
dokumentacja aktowa
Zasób archiwalny i inne zbiory: 

Izba Regionalna posiada w swoich zbiorach: - stroje śląskie męskie i damskie kompletne i ich elmenty,
– mundury górnicze, powstańcze, wojskowe, strażackie, milicyjne
– sprzęty stanowiące wyposażenie domu śląskiego (np. naczynia kuchenne i domowe, narzędzia stolarskie, szewskie, przybory szkolne, maszyny do pisania, makatki i serwety oraz wiele innych)
– obrazy i zdjęcia w ramach (ślubne, kościelne, organizacyjne),
– zdjęcia luzem lub w albumach (kilka tysiecy!) dotyczące Piekar i Śląska (powstania śląskie, Kopiec Wyzwolenia, I i II wojna światowa, uroczystości miejskie, pielgrzymki, portrety, albumy rodzinne i chóralne),
– mapy i plany miast (historyczne i górnicze),
książki (blisko 900 pozycji, w tym najstarsze z XIXw.) w większości dotyczące Śląska i jego historii,
– prasa przedwojenna i powojenna regionalna (m.in. gazety powstańcze), kościelna, gazety miejskie i zakładowe oraz górnicze, tygodnik “Solidarność” z 1981 roku,
– plakaty, dyplomy i dokumenty dotyczące historii Śląska i Piekar Śl.(np. związku “Sokół” – XIXw.),
– sztandary, proporczyki i odznaki z drzewców sztandarów,
– medale i odznaczenia, w tym: krzyże powstańcze, medale pamiątkowe, krzyże zasługi, odznaki górnicze i okolicznościowe,
– legitymacje: członkowskie organizacji przedwojennych (“Sokół”) i powojennych, o nadaniu odznaczenia,
– szopki: polska, francuska, afrykańska,
– figury gipsowe z pracowni Schaefera (Piekary Śl.) i Kubickiego (Częstochowa).

Sposoby kształtowania zasobu: 

Większość zbiorów trafiła do Izby Regionalnej po likwidacji Stowarzyszenia Miłośników Ziemi Piekarskiej w 1993 roku oraz udostępnione przez osoby prywatne. 

Katalogi i inwentarze: 

Drukowany inwentarz w programie Excel, dostępny u opiekuna Izby Regionalnej. Zbiory są w trakcie ewidencjonowania w programie Otwarty System Archiwizacji (OSA).

Stopień opracowania zbiorów: 

Zbiory są opracowane w sposób podstawowy z nadaniem sygnatur zespołom dokumentów, zdjęć itp. W dalszej części będą opracowywane poszczególne jednostki inwentarzowe w ramach istniejących zespołów archiwalnmych.

Stopień zdigitalizowania: 

Zbiory nie zostały zdigitalizowane.

Stan zachowania zbiorów: 

Dobry, niektóre zbiory wymagają konserwacji. 

Przechowywanie i zabezpieczanie zbiorów: 

Magazyn, ekspozycja w gablotach i sali tradycji.

Zagrożone zbiory: 

Zbiory nie są zagrożone.

Narzędzia archiwizacji: 
Otwarty System Archiwizacji (OSA)
Excel
Osoba/osoby kierujące intytucją/organizacją: 
Joanna Naczyńska
Osoba kierująca - stanowisko: 
dyrektor
Osoba kierująca: e-mail: 
dyrektor@biblioteka.piekary.pl
e-mail: 
dyrektor@biblioteka.piekary.pl
Telefon: 
032 767 59 75; 032 767 59 76
Lokalizacja i adres: 

Kalwaryjska 62d, 41-940 Piekary Śląskie, Polska

Udostępnianie

Sposób udostępniania: 
na miejscu
Godziny urzędowania: 

Poniedziałek–piątek 8:00–15:00 po uprzednim kontakcie telefonicznym z opiekunem zbiorów. 

Dział/osoby odpowiedzialne za udostępnianie: 

Łukasz Żywulski

Stanowisko osoby odpowiedzialnej za udostępnianie: 
instruktor, opiekun Izby Regionalnej
Udostępnianie: e-mail: 
instruktor@biblioteka.piekary.pl
Udostępnianie: telefon: 
32 767 59 75
Sposób i warunki korzystania z zasobu: 

Ze zbiorów Izby Regionalnej może skorzystać każdy po uprzednim kontakcie z opiekunem zbiorów i umówieniem terminu.

Dostępność budynku: 

Budynek dostępny jest dla osób niepełnosprawnych (winda obsługiwana przez pracownika biblioteki, należy zgłosić chęć wejścia do budynku telefonicznie). 

Usługi archiwalne

Kwerendy na zlecenie: 

Tak.

Biblioteka i stanowiska czytelnicze: 

Stanowisko do korzystania ze zbiorów znajduje się w pomieszczeniu opiekuna zbiorów.

Kopie materiałów archiwalnych: 

Izba Regionalna wykonuje kserokopie, skany, kopie cyfrowe na podstawie cennika dostępnego na stronie internetowej biblioteki www.biblioteka.piekary.pl

Data powstania: 
1993
Plan rozwoju archiwum: 

Biblioteka planuje dalsze powiększanie zbiorów o materiały pozyskane od darczyńców prywatnych lub instytucje.

Osoby prowadzące archiwum: 

Łukasz Żywulski - bibliotekarz, instruktor, grafik ; wykształcenie: historia, informacja naukowa i bibliotekoznawstwo; wiek 31-40 lat.

Osoby wspierające archiwum: 

Dotychczas biblioteka nie aplikowała o wsparcie ze strony osób prywatnych na działalność Izby Regionalnej.

Instytucja sporządzająca opis: 
Miejska Biblioteka Publiczna w Piekarach Śląskich
Autor opisu: 
Łukasz Żywulski
Kompletność opisu: 
Całkowity