Miejska Biblioteka Publiczna w Milanówku

Miejska Biblioteka Publiczna w Milanówku

Cyfrowe Archiwum Historii Milanówka

Opis organizacji

Rodzaj instytucji: 
biblioteka

Decyzja o powstaniu Cyfrowego Archiwum Historii Milanówka zapadła na początku 2013 roku w wyniku inicjatywy Mariusza Koszuty – członka zarządu Towarzystwa Miłośników Milanówka, Zofii Pawlak-Szymańskiej – dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej w Milanówku oraz Jerzego Wysockiego – burmistrza Miasta Milanówka. Założycielem jest Miejska Biblioteka Publiczna w Milanówku. Działalność archiwum polega na zbieraniu, digitalizowaniu, archiwizowaniu, katalogowaniu i opisywaniu fotografii, dokumentów, filmów i przedmiotów świadczących o historii Milanówka. W sferze działalności zawiera się również promocja, publikowanie, wystawy tematyczne, spotkania z ludźmi związanymi z historią Milanówka oraz tematyką archiwów społecznych.

Realne działania rozpoczęły się w maju 2013 roku. Biblioteka już wcześniej pozyskiwała zbiory, które również zostaną zawarte w Archiwum Cyfrowym Historii Milanówka.

Opis zasobu

Typ zasobu: 
fotografia
wspomnienia
filatelistyka
kartografia
muzealia
ikonografia
nagrania audio
nagrania wideo
dokumenty osobiste
dokumenty życia społecznego
wydawnictwa "drugiego obiegu"
dokumentacja aktowa
Zasób archiwalny i inne zbiory: 

Na zasób składają się materiały historyczne dotyczące:

- założycieli miejscowości Letnisko Milanówek - Michała Lasockiego i jego rodziny;
- historii miejscowości Letnisko Milanówek oraz jej mieszkańców - okres przed powstaniem miejscowości, po parcelacji gruntów, utworzenia Gminy Letnisko Milanówek, I wojny światowej, dwudziestolecie międzywojennego, II wojny światowej, PRL-u aż po czasy współczesne.

Zbiory pozyskiwane są z pomocą dotychczasowej działalności i doświadczeń Towarzystwa Miłośników Milanówka, prywatnych kontaktów i ogłoszeń w lokalnej prasie i internecie.

Zasób zawiera już niemal 1000 dokumentów, fotografii i filmów.

Granice chronologiczne zasobu zawierają się między 1863 rokiem a dniem dzisiejszym.

Link do informacji o zbiorze: http://mbpmilanowek.pl/article,24,.html

Katalogi i inwentarze: 

Niebawem pomoce archiwalne zostaną udostępnione on-line oraz na miejscu w bibliotece.

Stopień opracowania zbiorów: 

Zbiory są opracowywane w podstawowym zakresie, wymagającym identyfikacji w katalogu, umożliwiającym łatwe odnajdywanie w bazie internetowej. Poszczególne archiwalia są opatrzone krótkim opisem.
Planujemy również szersze opracowywanie archiwaliów do celów publikacji artykułów, książek, filmów itp.

Stopień zdigitalizowania: 

Zbiory są digitalizowane. 

Stan zachowania zbiorów: 

Pozyskane oryginały są zwykle w stanie dobrym. Historia Milanówka dotyczy zaledwie ponad stu lat. Archiwalia w złym stanie staramy się, we współpracy z Archiwum Państwowym Dokumentacji Osobowej i Płacowej w Milanówku, doprowadzać do stanu umożliwiającego dalsze przechowywanie.

Osoba/osoby kierujące intytucją/organizacją: 
Elżbieta Abramczuk-Kalinowska - dyrektor
e-mail: 
biblioteka.milanowek@gmail.com
Telefon: 
22 755 81 13
Strona internetowa: 
Lokalizacja i adres: 

Spacerowa 4, 05-822 Milanówek, Polska

Udostępnianie

Dział/osoby odpowiedzialne za udostępnianie: 

Mariusz Koszuta

Udostępnianie: e-mail: 
mariusz.a3@gmail.com
Sposób i warunki korzystania z zasobu: 

Zbiory wkrótce będą udostępniane.  

Instytucja sporządzająca opis: 
Fundacja Ośrodka KARTA