Miejska Biblioteka Publiczna w Krasnymstawie

Miejska Biblioteka Publiczna w Krasnymstawie

Opis organizacji

Miejska Biblioteka Publiczna w Krasnymstawie powstała (została zarejestrowana) w 1948 r. Obecnie funkcjonuje jako samorządowa instytucja kultury, której organizatorem jest Miasto Krasnystaw. Biblioteka zaspokaja potrzeby kulturalne społeczności Krasnegostawu i okolic, głównie realizując cele statutowe – czyli szeroko rozumianą promocję czytelnictwa. W czytelni Biblioteki znajduje się wydzielony księgozbiór (również czasopisma, plakaty, pocztówki, zdjęcia, dżs-y) stanowiący dział regionalny „Krasnostawiana” i „Lubliniana". Zadania statutowe są realizowane nie tylko poprzez udostępnianie (na zewnątrz i prezencyjnie) zbiorów, ale również poprzez organizację: wystaw, spotkań autorskich wraz z promocjami książek, wykładów oraz prelekcji.

Opis zasobu

Typ zasobu: 
fotografie
ikonografia
dokumenty
Zasób archiwalny i inne zbiory: 

Kronika MBP w Krarsnymstawie; Lubelszczyzna na fotografiach Centralnej Agencji Fotograficznej; naki proweniencyjne książek w postaci: zapisów własnościowych, wskazujących właściciela (narracyjne), zapisów dedykacyjnych, pieczątek, ekslibrisów i superekslibrisów, zachowanych na książkach wchodzących w skład zbiorów MBP. Znaki własnościowe mają ogromne znaczenie dla badań dziejów bibliotek pokazując losy książek do czasu, zanim trafiły do danej biblioteki, sposobach przechowywania oraz ich właścicielach; Album Krasnystaw w XX-leciu PRL; pocztówki wydane przez MBP w Krasnymstawie.

Katalogi i inwentarze: 
Osoba kierująca - stanowisko: 
Artur Borzęcki - dyrektor
e-mail: 
mbpkrasnystaw@wp.pl
Telefon: 
82 5762093
Strona internetowa: 
Lokalizacja i adres: 

Okrzei 23, 22-300 Krasnystaw, Polska

Udostępnianie

Sposób udostępniania: 
na miejscu
w internecie
Instytucja sporządzająca opis: 
Centrum Archiwistyki Społecznej