Miejska Biblioteka Publiczna w Konstantynowie Łódzkim

Miejska Biblioteka Publiczna w Konstantynowie Łódzkim

Cyfrowe Archiwum Tradycji Lokalnej

Opis organizacji

Rodzaj instytucji: 
instytucja samorządowa
biblioteka

Miejska Biblioteka Publiczna w Konstantynowie Łódzkim bierze udział w projekcie Cyfrowe Archiwa Tradycji Lokalnej (archiwa.org/catl). W ramach projektu powstała sieć regionalnych archiwów społecznych przy bibliotekach gminnych. Biblioteka w Konstantynowie Łódzkim na stronie konstantynow.lodzki.archiwa.org publikuje zdigitalizowane materiały źródłowe zebrane wśród lokalnej społeczności. Do listopada 2012 udało się udostępnić na stronie kilkadziesiąt materiałów i praca ta ciągle jest kontynuowana.

Bibliotekarze w maju 2011 przeszli specjalistyczne szkolenia prowadzone przez Fundację Ośrodka KARTA (z pozyskiwania zbiorów, metodologii opracowania, zagadnień prawnoautorskich, nagrywania relacji, pracy z plikami cyfrowymi i obsługi strony internetowej), a następnie zainicjowali i zorganizowali gromadzenie i publikowanie w Internecie regionalnych źródeł historycznych – świadectw życia codziennego i niecodziennego. Zaktywizowali mieszkańców wsi, miast i miasteczek do przeszukiwania domowych szuflad i archiwów, zbierania i opisywania fotografii i dokumentów, a nawet nagrywania „opowieści o życiu” – pozyskiwania relacji świadków historii.

Opis zasobu

Typ zasobu: 
fotografia
Zasób archiwalny i inne zbiory: 

Miejska Biblioteka Publiczna w Konstantynowie Łódzkim udostępniła na swojej stronie kilkadziesiąt materiałów archiwalnych, w tym: fotografie ulic miasta (niektóre datowane na rok 1919, 1916), fotografie z lat 1937–1940 z kolekcji Marcina Doliwki przedstawiające życie społeczne miasta, 2 kroniki Towarzystwa Śpiewaczego Lutnia.

Katalogi i inwentarze: 

Katalogi elektroniczne udostępniane są na stronie internetowej, z podziałem na: działy (fotografia, druki ulotne, wspomnienia), kolekcje (Marcin Doliwka) oraz teczki (Teatr Lalek „Bajka”).

Stopień opracowania zbiorów: 

Zbiory są na bieżąco opracowywane według standardu metadanych Dublin Core.

Stopień zdigitalizowania: 

Zbiory są na bieżąco digitalizowane.

Stan zachowania zbiorów: 

Dobry

Osoba/osoby kierujące intytucją/organizacją: 
Ewa Jabłońska – dyrektor
Osoba kierująca - stanowisko: 
dyrektor
Osoba kierująca: e-mail: 
konmbp@interia.pl
e-mail: 
konmbp@interia.pl
Telefon: 
42 211 16 51
Lokalizacja i adres: 

pl. Kościuszki 10, 95-050 Konstantynów Łódzki, Polska

Udostępnianie

Sposób udostępniania: 
na miejscu
w internecie
Godziny urzędowania: 

poniedziałek–wtorek 8.00–16.00
środa 12.00–20.00
czwartek 8.00–16.00
piątek 12.00–20.00
sobota 8.00–13.00

Sposób i warunki korzystania z zasobu: 

Zbiory udostępniane są w siedzibie biblioteki w dniach: poniedziałek–wtorek 8.00–16.00, środa 12.00–20.00, czwartek 8.00–16.00, piątek 12.00–20.00, sobota 8.00–13.00. Zdigitalizowane zbiory można oglądać na stronie biblioteki w programie CATL.

Instytucja sporządzająca opis: 
Fundacja Ośrodka KARTA
Kompletność opisu: 
Minimalny