Miejska Biblioteka Publiczna w Hrubieszowie

Miejska Biblioteka Publiczna w Hrubieszowie

Cyfrowe Archiwum Tradycji Lokalnej

Opis organizacji

Rodzaj instytucji: 
instytucja samorządowa
biblioteka

Biblioteka powstała w roku 1922, z inicjatytywy samorządu powiatowego w Hrubieszowie. Połączono przede wszystkim księgozbiór biblioteki sejmiku powiatowego ze zbiorami Polskiej Macierzy Szkolnej w Hrubieszowie. Obecnie biblioteka posiada cztery filie.
 
Miejska Biblioteka Publiczna w Hrubieszowie bierze udział w projekcie Cyfrowe Archiwa Tradycji Lokalnej (archiwa.org/catl). W ramach projektu powstała sieć regionalnych archiwów społecznych przy bibliotekach gminnych. Biblioteka w Hrubieszowie na stronie www.hrubieszow.archiwa.org publikuje zdigitalizowane materiały źródłowe zebrane wśród lokalnej społeczności. Do października 2016 roku udało się udostępnić na stronie 1870 materiałów i praca ta ciągle jest kontynuowana.

Bibliotekarze w maju 2011 przeszli specjalistyczne szkolenia prowadzone przez Fundację Ośrodka KARTA (z pozyskiwania zbiorów, metodologii opracowania, zagadnień prawnoautorskich, nagrywania relacji, pracy z plikami cyfrowymi i obsługi strony internetowej), a następnie zainicjowali i zorganizowali gromadzenie i publikowanie w Internecie regionalnych źródeł historycznych – świadectw życia codziennego i niecodziennego. Zaktywizowali mieszkańców wsi, miast i miasteczek do przeszukiwania domowych szuflad i archiwów, zbierania i opisywania fotografii i dokumentów, a nawet nagrywania „opowieści o życiu” – pozyskiwania relacji świadków historii.

Opis zasobu

Typ zasobu: 
fotografia
wspomnienia
nagrania audio
nagrania wideo
dokumenty osobiste
dokumenty życia społecznego
Zasób archiwalny i inne zbiory: 

Na zasób składa się łącznie 1870 materiałów, przede wszystkim fotografii i dokumentów osobistych. Najstarsze materiały pochodzą z pierwszej połowy XX wieku. Najliczniejszy zbiór to fotografie ludzi związanych z regionem Hrubieszowszczyzny w okresie międzywojennym. Tematyka zdjęć to życie codzienne i towarzyskie, uroczystości, śluby i zdjęcia pamiątkowe. Bogaty zbiór stanowią także kolekcje fotografii: żołnierzy i rodzin 2 Pułku Strzelców Konnych w Hrubieszowie, Korpusu Kadetów nr 1 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego we Lwowie, zakładów pracy z terenu Hrubieszowa, jak i fotografie środowiska kolejarzy regionalnej kolejki wąskotorowej. Biblioteka nagrała także 22 relacje autobiograficzne mieszkańców Hrubieszowa (20 w wersji audio, 2 video).

Sposoby kształtowania zasobu: 

Archiwum nie gromadzi materiałów na stałe, wypożycza je od ofiarodawców na czas potrzebny do zdigitalizowania i opisania. 

Najczęstszym sposobem pozyskiwania materiałów jest bezpośredni kontakt z osobami prywatnymi i czytelnikami biblioteki oraz współpraca z regionalistami i kolekcjonerami. Archiwum wzbogaciło się w dużą ilość materiału przy okazji realizowania projektu "Nasza mała ojczyzna Hrubieszów - wielokulturowa opowieśc o mieście w XX wieku".

Katalogi i inwentarze: 

Katalogi elektroniczne udostępniane są na stronie internetowej hrubieszow.archiwa.org, z podziałem na: działy (fotografia, druki ulotne, wspomnienia), kolekcje (np. 2 Pułk Strzelców Konnych w Hrubieszowie, Kolej wąskotorowa na Hrubieszowszczyźnie) oraz teczki (np. Szkoła powszechna w Hrubieszowie).

Stopień opracowania zbiorów: 

Zbiory są na bieżąco opracowywane według standardu metadanych Dublin Core.

Stopień zdigitalizowania: 

Do archiwum przyjmowane są fotografie, dokumenty, pamiątki (np. medale) dotyczące ludzi, miejsc i wydarzeń związanych z Hrubieszowem, najbliższą okolicą Hrubieszowa oraz z Wołynia. Utrwalane są również w wersji audio lub video - wspomnienia i relacje biograficzne mieszkańców Hrubieszowa.

Materiały digitalizowane są na bieżąco.

Przechowywanie i zabezpieczanie zbiorów: 

Materiały wypożyczone od ofiarodawców do digitalizacji są przechowywane w kopertach i pudełkach bezkwasowych w zamkniętej szafce. Po zdigitalizowaniu są oddawane właścicielom. Zdigitalizowane materiały przechowywane są na serwerze oraz dysku zewnętrznym.

Osoba/osoby kierujące intytucją/organizacją: 
mgr Halina Kurek
Osoba kierująca - stanowisko: 
dyrektor
Osoba kierująca: e-mail: 
mbp.hrubieszow@gmail.com
e-mail: 
mbp.hrubieszow@gmail.com
Telefon: 
84 696 30 47
Lokalizacja i adres: 

3-go Maja 7, 22-500 Hrubieszów, Polska

Udostępnianie

Sposób udostępniania: 
na miejscu
w internecie
Godziny urzędowania: 

Godziny otwarcia Miejskiej Biblioteki Publicznej w Hrubieszowie:

poniedziałek 10.00-16.00

wtorek 12.00-20.00

środa 7.00-16.00

czwartek 7.00-20.00

piatek 7.00-16.00

sobota 8.00-14.00 (nieczynne w okresie wakacyjnym)

Dział/osoby odpowiedzialne za udostępnianie: 

Katarzyna Suchecka

Stanowisko osoby odpowiedzialnej za udostępnianie: 
bibliotekarz
Udostępnianie: e-mail: 
mbp.hrubieszow@gmail.com
Udostępnianie: telefon: 
84 696 30 47
Sposób i warunki korzystania z zasobu: 

Zbiory udostępniane są w siedzibie biblioteki w dniach: poniedziałek, środa, piątek 7.00–16:00, wtorek 12.00–20.00, czwartek 7.00–20.00.
Zdigitalizowane zbiory można przeglądać na stronie biblioteki w programie CATL.

Dostępność budynku: 

Biblioteka mieści się na piętrze budynku Hrubieszowskiego Domu Kultury. Budynek znajduje się w dobrej lokalizacji, przy jednej z głównych ulic miasta. 

Usługi archiwalne

Kwerendy na zlecenie: 

Biblioteka może wykonać kwerendę z zasobów archiwum.

Biblioteka i stanowiska czytelnicze: 

Biblioteka posiada stanowiska komuterowe, z których można skorzystać, by przeglądać zasoby archiwum na stronie: hrubieszow.archiwa.org.

Kopie materiałów archiwalnych: 

Materiały mogą zostać skserowane, wydrukowane, zeskanowane lub skopiowane na nośnik. 

Koszt kserakopii, wydruku i skanowania wg obowiązującego cennika:

ksero - 20 gr./strona

wydruk - 30 gr./strona

skan - 20 gr./strona

Data powstania: 
1922
Plan rozwoju archiwum: 

Archiwum planuje dalsze pozyskiwanie materiałów archiwalnych i nagrań wspomnień, ich digitalizowanie i udostępnianie w Internecie. Ponadto wykorzystywanie zgromadzonych materiałów poprzez tworzenie wystaw, prezentacji, montaży dźwiękowych oraz publikacji.

Źródła: 

hrubieszow.archiwa.org

Instytucja sporządzająca opis: 
Miejska Biblioteka Publiczna
Autor opisu: 
Katarzyna Suchecka
Kompletność opisu: 
Częściowy