Miejska Biblioteka Publiczna w Bartoszycach

Miejska Biblioteka Publiczna w Bartoszycach

Cyfrowe Archiwum Tradycji Lokalnej

Opis organizacji

Rodzaj instytucji: 
biblioteka

Miejska Biblioteka Publiczna w Bartoszycach bierze udział w projekcie Cyfrowe Archiwa Tradycji Lokalnej (archiwa.org/catl). W ramach projektu powstała sieć regionalnych archiwów społecznych przy bibliotekach. Biblioteka w Bartoszycach na stronie bartoszyce.archiwa.org publikuje zdigitalizowane materiały źródłowe zebrane wśród lokalnej społeczności. 

Bibliotekarze w kwietniu 2012 przeszli specjalistyczne szkolenia prowadzone przez Fundację Ośrodka KARTA (z pozyskiwania zbiorów, metodologii opracowania, zagadnień prawnoautorskich, nagrywania relacji, pracy z plikami cyfrowymi i obsługi strony internetowej), a następnie zainicjowali i zorganizowali gromadzenie i publikowanie w Internecie regionalnych źródeł historycznych – świadectw życia codziennego i niecodziennego. Zaktywizowali mieszkańców wsi, miast i miasteczek do przeszukiwania domowych szuflad i archiwów, zbierania i opisywania fotografii i dokumentów, a nawet nagrywania „opowieści o życiu” – pozyskiwania relacji świadków historii.

Opis zasobu

Typ zasobu: 
fotografia
Zasób archiwalny i inne zbiory: 

Miejska Biblioteka Publiczna w Bartoszycach udostępnia na swojej stronie materiały archiwalne dotyczące historii Bartoszyc i biblioteki, w tym fotografię Bartoszyc z 1965 roku, fotografie z uroczystości pierwszomajowych z lat 1968, 1974, fotografie dokumentujące działalność biblioteki w Bartoszycach z lat 1948–1975 i list z roku 1972.

Praca nad gromadzeniem materiałów jest kontynuowana.

Katalogi i inwentarze: 

Katalogi elektroniczne udostępniane są na stronie internetowej, z podziałem na: działy (fotografia, druki ulotne, wspomnienia), kolekcje (Instytucje i stowarzyszenia Bartoszyc) oraz teczki (Ulice Bartoszyc).

Stopień opracowania zbiorów: 

Zbiory są na bieżąco opracowywane według standardu metadanych Dublin Core.

Stopień zdigitalizowania: 

Zbiory są na bieżąco digitalizowane.

Osoba/osoby kierujące intytucją/organizacją: 
Grzegorz Monkiewicz − dyrektor
e-mail: 
mbpbart@wbp.olsztyn.pl
Telefon: 
89 762 16 50
Lokalizacja i adres: 

ul. gen. Józefa Bema 23, 11-200 Bartoszyce, Polska

Udostępnianie

Sposób udostępniania: 
na miejscu
w internecie
Sposób i warunki korzystania z zasobu: 

Zbiory udostępniane są w siedzibie biblioteki w dniach: poniedziałek, wtorek, czwartek i piątek 10.15–18.00, środa 10.00–15.00, sobota 10.00–14.00. Zdigitalizowane zbiory można oglądać na stronie internetowej biblioteki w programie CATL.

Instytucja sporządzająca opis: 
Fundacja Ośrodka KARTA