Miejska Biblioteka Publiczna w Andrychowie

Miejska Biblioteka Publiczna w Andrychowie

Cyfrowe Archiwum Tradycji Lokalnej

Opis organizacji

Rodzaj instytucji: 
biblioteka

Miejska Biblioteka Publiczna w Andrychowie bierze udział w projekcie Cyfrowe Archiwa Tradycji Lokalnej (archiwa.org/catl). W ramach projektu powstała sieć regionalnych archiwów społecznych przy bibliotekach gminnych. Biblioteka w Andrychowie na stronie andrychow.archiwa.org publikuje zdigitalizowane materiały źródłowe zebrane wśród lokalnej społeczności. Wybrane materiały w wysokiej rozdzielczości prezentowane są również w Bibliotece Cyfrowej CATL. Do listopada 2012 udało się udostępnić na stronie blisko 200 materiałów i praca ta ciągle jest kontynuowana.

Bibliotekarze w maju 2011 przeszli specjalistyczne szkolenia prowadzone przez Fundację Ośrodka KARTA (z pozyskiwania zbiorów, metodologii opracowania, zagadnień prawnoautorskich, nagrywania relacji, pracy z plikami cyfrowymi i obsługi strony internetowej), a następnie zainicjowali i zorganizowali gromadzenie i publikowanie w Internecie regionalnych źródeł historycznych – świadectw życia codziennego i niecodziennego. Zaktywizowali mieszkańców wsi, miast i miasteczek do przeszukiwania domowych szuflad i archiwów, zbierania i opisywania fotografii i dokumentów, a nawet nagrywania „opowieści o życiu” – pozyskiwania relacji świadków historii.

Opis zasobu

Typ zasobu: 
fotografia
ikonografia
dokumenty osobiste
dokumentacja aktowa
Zasób archiwalny i inne zbiory: 

Biblioteka udostępnia na swojej stronie blisko 200 materiałów archiwalnych, dotyczących okresu od zaborów do czasów współczesnych, w tym: pocztówki z Andrychowa, dokumenty osobiste mieszkańców Andrychowa, fotografie, materiały dotyczące ludności żydowskiej z okresu międzywojennego, materiały z kolekcji Jana Obozy (w tym: korespondencję do hr. Felixa Romera z Inwałdu) kolekcję Miejskiej Biblioteki Publicznej w Andrychowie (w tym między materiały dotyczące Czytelni Mieszczańskiej w Andrychowie w latach 1882–1939, fotografie dotyczące działania saloniku literackiego w latach 1968–1978).

Katalogi i inwentarze: 

Katalogi elektroniczne udostępniane są na stronie internetowej, z podziałem na: działy (fotografia, druki ulotne, wspomnienia), kolekcje (Kolekcja dawnych pocztówek andrychowskich) oraz teczki (Andrychowscy Żydzi).

Stopień opracowania zbiorów: 

Zbiory są na bieżąco opracowywane według standardu metadanych Dublin Core.

Stopień zdigitalizowania: 

Zbiory są na bieżąco digitalizowane.

Osoba/osoby kierujące intytucją/organizacją: 
Sylwia Błasiak − dyrektor
Telefon: 
33 875 25 52
Lokalizacja i adres: 

ul. Krakowska 74, 34-120 Andrychów, Polska

Udostępnianie

Sposób udostępniania: 
na miejscu
w internecie
Sposób i warunki korzystania z zasobu: 

Zbiory udostępniane są w godzinach pracy biblioteki.

Instytucja sporządzająca opis: 
Fundacja Ośrodka KARTA