Kongres Polonii Niemieckiej

Kongres Polonii Niemieckiej

Opis organizacji

Kongres rozpoczął działalność 15 lutego 1992 roku. Jego celem jest koordynowanie współpracy między środowiskami polskimi w Niemczech, ochrona praw Polaków w Niemczech, popularyzowanie wiedzy o polskiej kulturze oraz historii w Niemczech.

Obecnie w jego skład wchodzi 31 organizacji. Kongres jest członkiem Europejskiej Unii Wspólnot Polonijnych oraz Rady Polonii Świata.

 

Informację przygotowano w ramach zadania współfinansowanego w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczpospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą

Opis zasobu

Typ zasobu: 
dokumentacja aktowa
Zasób archiwalny i inne zbiory: 

Dokumentacja własna Kongresu.

Osoba/osoby kierujące intytucją/organizacją: 
Dr Bogdan Miłek
e-mail: 
kongrespol@gmail.de
Telefon: 
0049 169 01 01
Strona internetowa: 
Lokalizacja i adres: 

Käthe-Kollwitz - Str. 12, 66787 Wadgassen, Niemcy

Udostępnianie

Sposób i warunki korzystania z zasobu: 

Brak informacji.

Źródła: 

Polskie instytucje za granicą. Przewodnik po zbiorach archiwalnych, oprac. Anna Krochmal, Warszawa 2004

Instytucja sporządzająca opis: 
Fundacja Ośrodka KARTA