Kongres Polonii Kanadyjskiej Okręgu Alberta

Kongres Polonii Kanadyjskiej Okręgu Alberta

Opis organizacji

Kongres Polonii Kanadyjskiej (KPK) został założony w 1944 roku, natomiast Okręg w Alberta - 1952 roku. Na początku swojej działalności koordynował współpracę organizacji polskich w Kanadzie, wspierał polskie szkolnictwo, inicjatywy kulturalne oraz pomoc charytatywną dla Polski.

KPK obejmuje swoim działaniem teren prowincji Alberta, a jego oddziały mieszczą się w: Calgary, Edmonton, Grand Prairie, Lethbridge. W jego skład wchodzą następujące organizacje: Towarzystwo Polsko-Kanadyjskie, Towarzystwo Polskich Weteranów, Stowarzyszenie Polskich Kombatantów, Towarzystwo Kultury Polskiej, Koło Przyjaciół Harcerstwa, Federacja Polek w Kanadzie, Ogniwo nr 3 w Edmonton, Klub Akademicki, Stowarzyszenie Polskich Inżynierów Techników, Komitet Rodzicielski przy Szkole im. Henryka Sienkiewicza, Polish Heritage Society, Stowarzyszenie Polskich Kombatantów w Calgary, Stowarzyszenie Polsko-Kanadyjskie w Calgary, Stowarzyszenie Polskich Kombatantów w Lethbridge, Stowarzyszenie Polsko-Kanadyjskie w Lethbridge, Stowarzyszenie Polaków w Peace River.

Archiwum przy Kongresie powstało w latach 1989-1991. Jego głównym zrębem były kolekcje polskich działaczy społecznych działających w organizacji, Największe z nich przekazali wieloletni prezes Kongresu - Piotr Czartoryski i Aleksander Romanko.

 

Informację przygotowano w ramach zadania współfinansowanego w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczpospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą

Opis zasobu

Typ zasobu: 
fotografia
wspomnienia
dokumenty życia społecznego
nagrania audio
nagrania wideo
dokumentacja aktowa
Zasób archiwalny i inne zbiory: 

Zasób archiwalny liczy 500 teczek, 15 albumów oraz zdjęcia, filmy i kasety. Najstarsze materiały pochodzą z 1895 roku.

Zbiory zostały pogrupowane są w 23 działy: Administracja Kongresu Polonii Kanadyjskiej (protokoły, korespondencja Zarządu Głównego KPK, komunikaty, obchody rocznic, wystawy); Archiwum (dokumenty dot.założenia Archiwum); Biskup polskiego pochodzenia; Blok Antybolszewicki; Stulecie Kanady; Edukacja; Finanse; Fundacje; Instytuty; Komitety i Referaty; Millenium Polski Chrześcijańskiej; Młodzież, Organizacje; Polonia Jurta; Polska Walcząca; Wielokulturowość; Wydawnictwa; Zjazdy Kongresu Polonii Kanadyjskiej; Zbiory Rodzinne; Zdjęcia, filmy, kasety; Stulecie Osadnictwa Polskiego w Albercie; Zbiór materiałów różnych.

Przechowywanie i zabezpieczanie zbiorów: 

Zbiory przechowywane są w biurach Kongresu.

Osoba/osoby kierujące intytucją/organizacją: 
Janusz J. Tomczak
e-mail: 
president@kpkalberta.com, office@kpkalberta.com
Telefon: 
001 780 443 6050
Strona internetowa: 
Lokalizacja i adres: 

18370 - Lessard Rd. NW., T6M 0J5 Alberta, Kanada

Udostępnianie

Sposób udostępniania: 
na miejscu
Godziny urzędowania: 

Zbiory udostępniane na miejscu, po wcześniejszym zgłoszeniu telefonicznym lub korespondencyjnym.

Dział/osoby odpowiedzialne za udostępnianie: 

Maria Alina Romanko

Stanowisko osoby odpowiedzialnej za udostępnianie: 
archiwistka
Sposób i warunki korzystania z zasobu: 

Brak informacji.

Instytucja sporządzająca opis: 
Fundacja Ośrodka KARTA