Kongres Polaków w Republice Czeskiej

Kongres Polaków w Republice Czeskiej

Ośrodek Dokumentacyjny Kongresu Polaków w Republice Czeskiej

Opis organizacji

Rodzaj instytucji: 
stowarzyszenie

Kongres Polaków w Republice Czeskiej koordynuje działalność polskich organizacji na terenie Czech oraz reprezentuje polską społeczność w kontaktach zewnętrznych. Ośrodek Dokumentacyjny Kongresu Polaków w Republice Czeskiej powstał w 1993 roku. Działa na rzecz gromadzenia i opracowywania materiałów dokumentujących obecność Polaków na terenie Czech. Wydaje również publikacje, organizuje wystawy, odczytym seminaria i konferencje.

 

Informację przygotowano w ramach zadania współfinansowanego w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczpospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą

Opis zasobu

Typ zasobu: 
fotografia
wspomnienia
ikonografia
dokumentacja aktowa
Zasób archiwalny i inne zbiory: 

W zbiorach Ośrodka znajduje się 12 tysięcy pozycji, połowę stanowią publikację naukowe i czasopisma. Instytucja przechowuje również kroniki, pamiętniki, akta archiwalne, zdjęcia, dokumenty życia społecznego.

Osoba/osoby kierujące intytucją/organizacją: 
Mariusz Wałach
e-mail: 
kongres@polonica.cz
Telefon: 
420 558 711 453
Strona internetowa: 
Lokalizacja i adres: 

Komenského 4, 737 01 Czeski Cieszyn, Czechy

Udostępnianie

Sposób udostępniania: 
na miejscu
Dział/osoby odpowiedzialne za udostępnianie: 

Marian Steffek

Stanowisko osoby odpowiedzialnej za udostępnianie: 
archiwista
Udostępnianie: e-mail: 
osrodek@polonica.cz
Udostępnianie: telefon: 
420 602 265 474
Sposób i warunki korzystania z zasobu: 

Brak informacji

Źródła: