Kościół św. Stanisława Kostki na Staten Island

Kościół św. Stanisława Kostki na Staten Island

Opis organizacji

Początki parafii św. Stanisława Kostki sięgają 1921 roku. Wtedy to grupa wiernych ze środowiska Polonii amerykańskiej, zamieszkującej Staten Island, dyskutowała o potrzebie budowy kościoła rzymsko-katolickiego, w którym modlitwa odbywałaby się w języku polskim. Ostatecznie Arcybiskup Nowego Jorku wydał zgodę i w 1923 roku wyznaczył księdza odpowiedzialnego za budowę kościoła, w czym pomagali również miejscowi wierni. Kościół został wybudowany i konsekrowany w 1924 roku. W 1929 roku została założona szkółka parafialna, która działała do 1939 roku. Po II w.św. przy kościele powstało kilka stowarzyszeń charytatywnych. 

 

Informację przygotowano w ramach zadania współfinansowanego w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczpospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą

Opis zasobu

Typ zasobu: 
fotografia
dokumentacja aktowa
Zasób archiwalny i inne zbiory: 

Archiwum kościelne zawiera materiały związane z działalnością parafii rzymsko-katolickiej, służącej głównie ludności polskiej lub o polskich korzeniach, w tym: księgi chrztów, ślubów, zmarłych oraz kolekcję fotografii wykonanych z okazji różnych uroczystości, które odbyły się na terenie parafii. Ponadto w zasobie znajdują się archiwalia z 1925 roku dotyczące działalności polonijnej katolickiej organizacji bratniej pomocy: Zjednoczenie Polskie Rzymsko-Katolickie w Ameryce. Zbiory obejmują również tygodniowe biuletyny, które są wydawane przez parafię.

Osoba/osoby kierujące intytucją/organizacją: 
ks. Jacek Piotr Woźny
Osoba kierująca - stanowisko: 
Proboszcz
Osoba kierująca: e-mail: 
jpwozny61@aol.com
Telefon: 
(718) 447-3937
Strona internetowa: 
Lokalizacja i adres: 

109 York Avenue, 10301 Nowy Jork, Stany Zjednoczone

Udostępnianie

Godziny urzędowania: 

Czytelnia otwarta jest w soboty i niedziele, po wcześniejszym umówieniu wizyty. 

W internecie zostały udostępnione wyłącznie biuletyny parafialne z lat 2014-2017.

Dział/osoby odpowiedzialne za udostępnianie: 

ks. Jacek Piotr Woźny

Stanowisko osoby odpowiedzialnej za udostępnianie: 
Proboszcz
Udostępnianie: e-mail: 
jpwozny61@aol.com
Instytucja sporządzająca opis: 
Fundacja Ośrodka KARTA