Klub Polski w Czechach

Klub Polski w Czechach

Opis organizacji

Rodzaj instytucji: 
stowarzyszenie

Stowarzyszenie Klub Polski w Pradze powstało w 1991 roku, powołując się na dorobek organizacji pod tą sama nazwą, które działało w Pradze od 1887 do II wojny światowej. Jego głównym celem jest podtrzymywanie polskości wśród osób polskiego pochodzenia poprzez organizowanie wydarzeń kulturalnych. Klub działa również na rzecz promocji polskiej kultury wśród Czechów. Posiada filię w Lysej nad Łabą, gdzie organizowane są Dni Kultury Polskiej. Jest również członkiem Kongresu Polaków w Republice Czeskiej.

 

Informację przygotowano w ramach zadania współfinansowanego w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczpospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą

Opis zasobu

Typ zasobu: 
fotografia
dokumentacja aktowa
Zasób archiwalny i inne zbiory: 

Klub posiada księgozbiór.

Osoba/osoby kierujące intytucją/organizacją: 
Michał Chrząstowski
Osoba kierująca - stanowisko: 
prezes
Osoba kierująca: e-mail: 
michalchrzastowski@gmail.com
Telefon: 
00420 602 480 544
Strona internetowa: 
Lokalizacja i adres: 

Vocelova 3, 120 00 Praha 2, Czechy

Źródła: 
Instytucja sporządzająca opis: 
Fundacja Ośrodka KARTA