Izba Tradycji w Barcinie

Izba Tradycji w Barcinie

Opis organizacji

Rodzaj instytucji: 
instytucja samorządowa

Inicjatorem organizacji Izby Tradycji – otwartej 25 września 1996 roku w piwnicach Urzędu Miasta i Gminy Barcin (obecnie Urząd Miejski) – i jej aktualnym opiekunem jest Czesław Cieślak, promotor i honorowy ambasador gminy (19 maja 2006 roku Rada Miejska w Barcinie Uchwałą nr XLVIII/298/2006 nadała panu Czesławowi Cieślakowi tytuł Honorowego Obywatela Gminy Barcin). Izba Tradycji – pierwotnie zlokalizowana przy ul. Kościelnej – początkowo pomyślana była jako miejsce poświęcone pamięci miejscowego pamiętnikarza Jakuba Wojciechowskiego. Wzbogacona o ekspozycję pt. „Historia Barcina i okolicznych miejscowości”, stała się wkrótce bogatym źródłem wiedzy o gminie, jej historii i mieszkańcach, oraz ważnym ośrodkiem wychowania miejscowych dzieci i młodzieży w duchu lokalnego patriotyzmu. Ekspozycja dzieli się na działy zatytułowane: „Barcin – zabytki i tradycje starego miasta”, „Wapienno – miejsce pracy Jakuba Wojciechowskiego”, „Krotoszyn – miejsce urodzenia Wandy Brzeskiej”, „Złotowo – najstarsza wieś w gminie Barcin”, „Mamlicz – wieś o tradycjach patriotycznych i kulturalnych”, oraz „Piechcin – największe sołectwo w gminie Barcin”. W izbie zorganizowano wystawy fotograficzne: „Barcin i jego mieszkańcy”, „Historia ruchu ludowego w gminie Barcin” i „Miejsca Pamięci Narodowej”.

Opis zasobu

Typ zasobu: 
fotografia
wspomnienia
kartografia
muzealia
ikonografia
dokumenty osobiste
dokumenty życia społecznego
dokumentacja aktowa
Zasób archiwalny i inne zbiory: 

Zasoby Izby Tradycji dotyczą osoby barcińskiego pamiętnikarza Jakuba Wojciechowskiego (1884–1958). W skład zbioru wchodzą m.in. zdjęcia rodzinne i towarzyskie pisarza, dokumenty nadania mu w 1935 roku nagrody Złotego Wawrzynu. Izba prowadzi archiwum dotyczące Honorowych Obywateli Gminy Barcin i jej burmistrzów, udostępnia informacje m.in. o Bronisławie Czajkowskim (kronikarzu, historyku, filateliście, organizatorze Izby Tradycji w KCW „Kujawy” w Bielawach), dr Stanisławie Krzysiu, mgr farmacji Maksymilianie Chirku, Henryku Napieralskim (pisarzu), Andrzeju i Halinie Sieradzkich. Zgromadzono również zbiory i prace obywateli gminy, w tym Alojzego Rybczyńskiego (jego odznaczenia państwowe i społeczne), Jana Fritza, Grażyny Konarzewskiej, Józefa Lemiesz-Wawrzynkiewicza, oraz Teresy i Grzegorza Zygmańskich, a także wiele innych archiwaliów i muzealiów, oraz przedmiotów artystycznych i użytkowych, w tym: zdjęcia, wspomnienia, banknoty, medale, obrazy, ikony. Zbiory izby stale się powiększają.

Część zbiorów przekazała Grupa Lafarge. Są to pamiątki, sztandary i kroniki związane z Kombinatem Cementowo-Wapienniczym „Kujawy” w Bielawach i białym górnictwem. 

Zbiory izby tradycji przeniesiono do biblioteki publicznej.

Katalogi i inwentarze: 

Izba prowadzi szczegółowy inwentarz eksponatów, który uwzględnia charakterystykę eksponatu, jego pochodzenie oraz okoliczności przekazania.

Stan zachowania zbiorów: 

Stan zachowania zbiorów jest dobry.

Osoba/osoby kierujące intytucją/organizacją: 
Czesław Cieślak – założyciel i opiekun Izby Tradycji
Strona internetowa: 
Lokalizacja i adres: 

ul. Wojska Polskiego 4a, 88-190 Barcin, Polska

Udostępnianie

Sposób udostępniania: 
na miejscu
Dział/osoby odpowiedzialne za udostępnianie: 

E-Mail: czytelnia@biblioteka.barcin.pl
Telefon: 52 383-21-66
Faks: 52 383-21-66

Udostępnianie: e-mail: 
czytelnia@biblioteka.barcin.pl
Udostępnianie: telefon: 
52 383-21-66
Instytucja sporządzająca opis: 
Fundacja Ośrodka KARTA