Instytucja Wyższej Użyteczności Publicznej „Scripta Manent – Archiwum Wileńskie”

Instytucja Wyższej Użyteczności Publicznej „Scripta Manent – Archiwum Wileńskie”

Scripta Manent – Archiwum Wileńskie

Opis organizacji

Rodzaj instytucji: 
grupa nieformalna

Założycielem Archiwum Wileńskiego jest Jan Sienkiewicz – anglista, dziennikarz i autor książek o tematyce kresowej, który przez wiele lat zbierał archiwalia dotyczące życia Polaków na Litwie Południowo-Wschodniej, czyli litewskiej części Wileńszczyzny. 

 

Informację przygotowano w ramach zadania współfinansowanego w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczpospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą

Opis zasobu

Typ zasobu: 
fotografia
dokumenty osobiste
wspomnienia
dokumenty życia społecznego
Zasób archiwalny i inne zbiory: 

W zbiorach znajdują się materiały dotyczące szkolnictwa polskiego na Litwie, dokumenty Związku Polaków na Litwie z pierwszego dziesięciolecia jego istnienia, wspomnienia Stefanii Romerówny – ostatniej z Romerów na Litwie, Antoniego Jankowskiego – pedagoga z prawie 60-letnim stażem, księdza Józefa Obrębskiego i malarki Anny Krepsztul. Archiwum powiększyło się także w wyniku prywatnych darowizn. W siedzibie znalazły się oryginały lub skany tysięcy starych listów, różnego rodzaju dokumentów, wspomnień, albumów, ksiąg pamiątkowych. Swoje archiwa prywatne przekazali także dwaj zawodowi fotograficy u schyłku kariery, pracujący przez lata dla wydawnictw polskich na Litwie – razem ponad 100 000 negatywów. 

 

Osoba/osoby kierujące intytucją/organizacją: 
Jan Sienkiewicz
e-mail: 
jansienk55@gmail.com
Strona internetowa: 
Lokalizacja i adres: 

Konarskio 20-3, LT-03124 Wilno, Litwa

Udostępnianie

Sposób udostępniania: 
na miejscu
w internecie
Sposób i warunki korzystania z zasobu: 

Brak informacji