Gorzowskie Towarzystwo Fotograficzne

Gorzowskie Towarzystwo Fotograficzne

Mała Galeria Gorzowskiego Towarzystwa Fotograficznego

Opis organizacji

Rodzaj instytucji: 
organizacja pozarządowa
stowarzyszenie

Gorzowskie Towarzystwo Fotograficzne powstało w roku 1954. Po roku działalności została otwarta pierwsza Doroczna Wystawa Fotograficzna. W roku 1968 Towarzystwo zorganizowało Zjazd Towarzystw Fotograficznych Ziem Zachodnich i Północnych, zaczęło organizować ogólnopolską imprezę fotograficzną pod nazwą Gorzowskie Konfrontacje Fotograficzne. Celem Towarzystwa jest rozwijanie wiedzy i sztuki fotograficznej członków oraz upowszechnianie i popularyzacja fotografii. W roku 1993 likwidacji uległa Polska Federacja Stowarzyszeń Fotograficznych. Dorobek Federacji przejęło Gorzowskie Towarzystwo Fotograficzne.

Opis zasobu

Typ zasobu: 
fotografia
Zasób archiwalny i inne zbiory: 

Wraz z likwidacją Polskiej Federacji Stowarzyszeń Fotograficznych, Gorzowskie Towarzystwo Fotograficzne przejęło jej majątek w postaci księgozbioru – 1523 pozycji, zbiorów fotograficznych – 1762 fotogramów i kilkaset fotografii nie objętych ewidencją, dokumentacji diapozytywowej I, II, III edycji Triennale Polskiej Fotografii Artystycznej, pomocy naukowo-dydaktycznych. 

Działająca od 1972 roku przy ul. Chrobrego 4 Mała Galeria Gorzowskiego Towarzystwa Fotograficznego specjalizuje się we współczesnej fotografii polskiej, prezentując także prace zagraniczne. Galeria organizuje minimum 12 wystaw rocznie. Zbiory Małej Galerii Gorzowskiego Towarzystwa Fotograficznego obejmują 15 tysięcy powojennych fotografii polskich oraz kolekcję książek i czasopism dotyczących fotografii, przekazaną w depozyt Wojewódzkiej i Miejskiej Bibliotece Publicznej w Gorzowie. 

Na stronie internetowej Gorzowskiego Towarzystwa Fotograficznego (www.gtf.cba.pl) zaprezentowane są archiwalne zdjęcia artystyczne fotografów związanych z Gorzowskim Towarzystwem Fotograficznym – w tym m.in. Józefa Czerniewicza, Feliksa Góry, Wandy Bülow-Szembek, Zbigniewa Łąckiego, Ryszarda Gruszkiewicza, Tadeusza Linkiewicza, Konstantego Ludwikowskiego. Fotografie pochodzą ze zbiorów Gorzowskiego Towarzystwa Fotograficznego. 

Katalogi i inwentarze: 

Użytkownik strony internetowej Gorzowskiego Towarzystwa Fotograficznego ma dostęp do archiwalnych fotografii, wchodząc na zakładkę Stowarzysznie/60 lat GTF, gdzie kolekcje zdjęć uporządkowane są według nazwiska autora.

Gorzowskie Towarzystwo Fotograficzne, www.gtf.cba.pl [dostęp: 2016-021-14]

Osoba/osoby kierujące intytucją/organizacją: 
Marian Łazarski – prezes
e-mail: 
gtf-galeria@o2.pl
Telefon: 
95 736 76 67
Lokalizacja i adres: 

ul. Chrobrego 4, 66-400 Gorzów Wielkopolski, Polska

Udostępnianie

Sposób udostępniania: 
na miejscu
w internecie
Sposób i warunki korzystania z zasobu: 

Mała Galeria Gorzowskiego Towarzystwa Fotograficznego czynna jest od poniedziałku do piątku w godzinach 12.00-17.00, w sobotę w godzinach 12.00-14.00. 

Fotografie udostępnione na stronie internetowej Gorzowskiego Towarzystwa Fotograficznego zamieszczone są w zakładce Stowarzyszenie/60 lat GTF. 

Instytucja sporządzająca opis: 
Fundacja Ośrodka KARTA