Gminna Biblioteka Publiczna w Lubaczowie Z/S w Baszni Dolnej

Gminna Biblioteka Publiczna w Lubaczowie Z/S w Baszni Dolnej

Cyfrowe Archiwum Tradycji Lokalnej

Opis organizacji

Rodzaj instytucji: 
instytucja samorządowa
biblioteka
Kod instytucji: 
2027

Gminna Biblioteka Publiczna w Lubaczowie z/s w Baszni Dolnej jest samorządową instytucją kultury i jednostką organizacyjną, której organizatorem jest Gmina Lubaczów. Biblioteka posiada osobowość prawną i prowadzi samodzielną gospodarkę finansową. Głównym celem biblioteki jest zaspokajanie i rozwijanie potrzeb oświatowych, kulturalnych, informacyjnych mieszkańców.  W strukturze organizacyjnej Biblioteki funkcjonują filie w Krowicy Samej, Lisich Jamach, Młodowie, Opace, Załużu.

Gminna Biblioteka Publiczna w Lubaczowie z/s w Baszni Dolnej bierze udział w projekcie Cyfrowe Archiwa Tradycji Lokalnej (archiwa.org/catl). W ramach projektu powstała sieć regionalnych archiwów społecznych przy bibliotekach gminnych. Biblioteka w Baszni Dolnej na stronie www.basznia.dolna.archiwa.org publikuje zdigitalizowane materiały źródłowe zebrane wśród lokalnej społeczności.

Bibliotekarze w 2012 przeszli specjalistyczne szkolenia prowadzone przez Fundację Ośrodka KARTA (z pozyskiwania zbiorów, metodologii opracowania, zagadnień prawnoautorskich, nagrywania relacji, pracy z plikami cyfrowymi i obsługi strony internetowej), a następnie zainicjowali i zorganizowali gromadzenie i publikowanie w Internecie regionalnych źródeł historycznych – świadectw życia codziennego i niecodziennego. Zaktywizowali mieszkańców wsi, miast i miasteczek do przeszukiwania domowych szuflad i archiwów, zbierania i opisywania fotografii i dokumentów, a nawet nagrywania „opowieści o życiu” – pozyskiwania relacji świadków historii.

Opis zasobu

Typ zasobu: 
fotografia
wspomnienia
nagrania audio
dokumenty osobiste
Zasób archiwalny i inne zbiory: 

Biblioteka stała się na terenie Gminy Lubaczów głównym centrum zbierania i digitalizowania regionalnych źródeł historycznych. Zasób obejmuje fotografie, dokumenty, relacje audio dotyczące mieszkańców gminy Lubaczów. Został podzielony na kolekcje osobiste. Fotografie pochodzą z lat 30.-60. XX wieku; są to zdjęcia okolicznościowe z pierwszej komunii, ślubów, dożynek, fotografie pokazujące życie codzienne, pracę mieszkańców Baszni, portrety w atelier, fotografie zbiorowe kapeli muzycznych, Ochotniczej Straży Pożarnej, architekturę wsi.

Zasób tradycyjny o zakresie chronologicznym i tematycznym/ liczba teczek-1

Zasób cyfrowy o zakresie chronologicznym i tematycznym / liczba plików- 66

Sposoby kształtowania zasobu: 

Biblioteka gromadzi materiały archiwalne pozyskując je od osób prywatnych, organizacji pozarządowych kontaktując się bezpośrednio.

Katalogi i inwentarze: 

Katalogi elektroniczne udostępniane są na stronie internetowej, z podziałem na: działy, kolekcje oraz teczki.

Stopień opracowania zbiorów: 

Zbiory są na bieżąco opracowywane według standardu metadanych DublinCore. Możliwe jest dopełnienie opisu przez użytkowników strony CATL.

Zasób tradycyjny / liczba teczek-1

Zasób cyfrowy / liczba plików-66

Stopień zdigitalizowania: 

Zbiory są aktualizowane. Biblioteka digitalizuje materiały:
- ze względu na typ tj. fotografie, dokumenty, nagrani oraz

- ze względu na temat tj. wspomnienia, tradycje, uroczystości okolicznościowe, życie codzienne ludzi.

Zasób tradycyjny / liczba teczek-1

Zasób cyfrowy / liczba plików-66

Stan zachowania zbiorów: 

bardzo dobry

Przechowywanie i zabezpieczanie zbiorów: 

komputer, dysk wewnętrzny

Zagrożone zbiory: 

Pliki fotografii, dokumentów, nagrań narażone są na wirusy systemu oraz uszkodzenia zewnętrzne komputera

Narzędzia archiwizacji: 
Otwarty System Archiwizacji (OSA)
Osoba/osoby kierujące intytucją/organizacją: 
Anna Kosiba
Osoba kierująca - stanowisko: 
dyrektor
Osoba kierująca: e-mail: 
gbp.basznia@lubaczow.com.pl
e-mail: 
gbp.basznia@lubaczow.com.pl
Telefon: 
16 632 70 48
Lokalizacja i adres: 

Jana III Sobieskiego 11, 37-621 Basznia Dolna, Polska

Udostępnianie

Sposób udostępniania: 
na miejscu
w internecie
Godziny urzędowania: 

Od poniedziałku do piątku w godzinach:

Poniedziałek     7.30-15.30

Wtorek            10.00-18.00

Środa               11.00-18.00

Czwartek         11.00-18.00

Piątek              10.00-18.00

Dział/osoby odpowiedzialne za udostępnianie: 

Agnieszka Kozak

Stanowisko osoby odpowiedzialnej za udostępnianie: 
młodszy bibliotekarz
Udostępnianie: e-mail: 
gbp.basznia@lubaczow.com.pl
Udostępnianie: telefon: 
16 632 70 48
Sposób i warunki korzystania z zasobu: 

Zbiory udostępniane są w siedzibie biblioteki. 

Zdigitalizowane zbiory można przeglądać na stronie biblioteki w projekcie CATL.

Data powstania: 
04.01.1993 r.
Plan rozwoju archiwum: 

Biblioteka w swoich działaniach planuje sukcesywnie pozyskiwać materiały archiwalne, digitalizować oraz udostępniać je w Internecie. Zgromadzone materiały pozwolą w przyszłości na stworzenie wystaw itp.

Osoby prowadzące archiwum: 

Agnieszka Kozak/ młodszy bibliotekarz/ wykształcenie wyższe/ wiek 31-40

Osoby wspierające archiwum: 

Podczas realizacji projektu aktywnie włączyły się dzieci, młodzież, seniorzy oraz osoby prywatne, które udostępniały swoje prywatne zbiory.

Instytucja sporządzająca opis: 
Fundacja Ośrodka KARTA
Kompletność opisu: 
Minimalny