Gminna Biblioteka Publiczna w Jaśle z/s w Szebniach

Gminna Biblioteka Publiczna w Jaśle z/s w Szebniach

Cyfrowe Archiwum Tradycji Lokalnej

Opis organizacji

Rodzaj instytucji: 
instytucja samorządowa
biblioteka

Gminna Biblioteka Publiczna w Jaśle z/s w Szebniach bierze udział w projekcie Cyfrowe Archiwa Tradycji Lokalnej (archiwa.org/catl). W ramach projektu powstała sieć regionalnych archiwów społecznych przy bibliotekach gminnych. Biblioteka w Szebniach na stronie szebnie.archiwa.org publikuje zdigitalizowane materiały źródłowe zebrane wśród lokalnej społeczności. Do listopada 2012 udało się udostępnić na stronie 440 i praca ta ciągle jest kontynuowana.

Bibliotekarze w maju 2011 przeszli specjalistyczne szkolenia prowadzone przez Fundację Ośrodka KARTA (z pozyskiwania zbiorów, metodologii opracowania, zagadnień prawnoautorskich, nagrywania relacji, pracy z plikami cyfrowymi i obsługi strony internetowej), a następnie zainicjowali i zorganizowali gromadzenie i publikowanie w Internecie regionalnych źródeł historycznych – świadectw życia codziennego i niecodziennego. Zaktywizowali mieszkańców wsi, miast i miasteczek do przeszukiwania domowych szuflad i archiwów, zbierania i opisywania fotografii i dokumentów, a nawet nagrywania „opowieści o życiu” – pozyskiwania relacji świadków historii.

Opis zasobu

Typ zasobu: 
fotografia
wspomnienia
muzealia
dokumenty osobiste
dokumenty życia społecznego
dokumentacja aktowa
Zasób archiwalny i inne zbiory: 

Gminna Biblioteka Publiczna w Jaśle z/s w Szebniach posiada w swoich zbiorach ponad 2000 materiałów archiwalnych z lat 1900–2011. Zbiory dotyczą terenów Szebni, Bierówki, Trzcinicy, Jasła, Niepli, Warzyc, Zimnej Wody. Zbiory to między innymi: 30 dokumentów z okresu I i II wojny światowej, materiały dotyczące rodziny Cyganowsich i Wójcików oraz mieszkańców Trzcinicy, rękopisy, dokumenty i książki oraz zegarki i numizmaty, a także pocztówki należące do dawnych mieszkańców gminy, prace lokalnego artysty Stanisława Żurada oraz lokalnej poetki Michaliny Kurowskiej, materiały dotyczące pobytu Wojciecha Breowicza-działacza ludowego w Brazylii w okresie dwudziestolecia międzywojennego.

Katalogi i inwentarze: 

Katalogi elektroniczne udostępniane są na stronie internetowej, z podziałem na: działy (fotografia, druki ulotne, wspomnienia), kolekcje (Hitlerowski obóz pracy przymusowej w Szebniach) oraz teczki (Koło Gospodyń Wiejskich w Żółkowie).

Stopień opracowania zbiorów: 

Zbiory są na bieżąco opracowywane według standardu metadanych Dublin Core.

Stopień zdigitalizowania: 

Zbiory opisane i skatalogowane.

Stan zachowania zbiorów: 

Stan dobry.

Przechowywanie i zabezpieczanie zbiorów: 

Zgodny z przechowaniem zbiorów archiwalnych.

Zagrożone zbiory: 

Nie dotyczy.

Narzędzia archiwizacji: 
Word
Osoba/osoby kierujące intytucją/organizacją: 
Stanisława Ablewicz − dyrektor
Osoba kierująca - stanowisko: 
dyrektor
Osoba kierująca: e-mail: 
u_ablewicz@op.pl
e-mail: 
u_ablewicz@op.pl
Telefon: 
13 442 83 66
Fax: 
134428366
Lokalizacja i adres: 

Szebnie 238, 38-203 Szebnie, Polska

Udostępnianie

Sposób udostępniania: 
na miejscu
w internecie
Godziny urzędowania: 

Poniedziałek 9.00–18.15, wtorek 9.00–17.00, środa 8.00–15.00, czwartek–piątek 9.00–17.00.

Dział/osoby odpowiedzialne za udostępnianie: 

Stanisława

Stanowisko osoby odpowiedzialnej za udostępnianie: 
Ablewicz
Udostępnianie: e-mail: 
u_ablewicz@op.pl
Udostępnianie: telefon: 
134428366
Sposób i warunki korzystania z zasobu: 

Zbiory udostępniane są w siedzibie biblioteki w dniach: poniedziałek 9.00–18.15, wtorek 9.00–17.00, środa, czwartek–piątek 9.00–17.00. Zbiory można oglądać na stronie biblioteki w programie CATL.

Dostępność budynku: 

Przygotowany do obsługi osób niepełnosprawnych i niedowidzących.

Usługi archiwalne

Kwerendy na zlecenie: 

Nie dotyczy.

Biblioteka i stanowiska czytelnicze: 

18 stanowisk na czytelni ogólnej oraz 3 stanowiska komputerowe.

Kopie materiałów archiwalnych: 

Na bieżąco

Data powstania: 
2011
Plan rozwoju archiwum: 

Rozbudowa posiadanych zbiorów, publikacja wydawnictwa na temat hitlerowskiego obozu pracy przymusowej w Szebniach część II pt,: "Przeżyłam dwa obozy", wystawy i spotkania z lokalną historią.

Osoby wspierające archiwum: 

Przekazanie kolekcji Wojciecha Breowicza przez Annę Chmura oraz rękopisów Michaliny Kurowskiej przez jej wnuka Grzegorza Kurowskiego.

Instytucja sporządzająca opis: 
Gminna Biblioteka Publiczna w Jaśle z/s w Szebniach
Autor opisu: 
Stanisława Ablewicz
Kompletność opisu: 
Częściowy