Gminna Biblioteka Publiczna w Baniach Mazurskich

Gminna Biblioteka Publiczna w Baniach Mazurskich

Cyfrowe Archiwum Tradycji Lokalnej

Opis organizacji

Rodzaj instytucji: 
biblioteka

Gminna Biblioteka Publiczna w Baniach Mazurskich bierze udział w projekcie Cyfrowe Archiwa Tradycji Lokalnej (archiwa.org/catl). W ramach projektu powstała sieć regionalnych archiwów społecznych przy bibliotekach gminnych. Biblioteka w w Baniach Mazurskich na stronie banie-mazurskie.archiwa.org publikuje zdigitalizowane materiały źródłowe zebrane wśród lokalnej społeczności. 

Bibliotekarze w 2012 roku przeszli specjalistyczne szkolenia prowadzone przez Fundację Ośrodka KARTA (z pozyskiwania zbiorów, metodologii opracowania, zagadnień prawnoautorskich, nagrywania relacji, pracy z plikami cyfrowymi i obsługi strony internetowej), a następnie zainicjowali i zorganizowali gromadzenie i publikowanie w Internecie regionalnych źródeł historycznych – świadectw życia codziennego i niecodziennego. Zaktywizowali mieszkańców wsi, miast i miasteczek do przeszukiwania domowych szuflad i archiwów, zbierania i opisywania fotografii i dokumentów, a nawet nagrywania „opowieści o życiu” – pozyskiwania relacji świadków historii.

Opis zasobu

Typ zasobu: 
fotografia
nagrania audio
Zasób archiwalny i inne zbiory: 

Biblioteka gromadzi materiały archiwalne dotyczące gminy Banie Mazurskie i jej okolic. Pracownicy placówki zealizowali z młodzieżą gimnazjalną projekt pt.:” Młodzież utrwala lokalną historię”, którego celem było utrwalenie lokalnej historii w formie przeprowadzonych wywiadów z najstarszymi mieszkańcami gminy. Przeprowadzono 10 relacji i zebrano fotografie ukazujące miejscowość Banie Mazurskie i okolice w okresie sprzed II wojny światowej. 

Osoba/osoby kierujące intytucją/organizacją: 
Teresa Aftyka − dyrektor
e-mail: 
gbpbanie@wp.pl
Telefon: 
87 615 79 05
Lokalizacja i adres: 

Sportowa 2, 19-520 Banie Mazurskie, Polska

Udostępnianie

Sposób udostępniania: 
na miejscu
Instytucja sporządzająca opis: 
Fundacja Ośrodka KARTA