Fundacja Sopockie Korzenie

Fundacja Sopockie Korzenie

Opis organizacji

Rodzaj instytucji: 
organizacja pozarządowa
fundacja

Fundacja Sopockie Korzenie - działająca na terenie Pomorza od 2008 roku -  gromadzi zbiory związane z historią polskiej muzyki rozrywkowej, organizując Ogólnopolski Konkurs „Wspomnienia miłośników rock'n'rolla” w celu ocalenia wspomnień i pamiątek z historii polskiej muzyki rozrywkowej. Uczestnicy konkursu mają za zadanie dostarczyć fundacji nagranie audio lub wideo, spisane wspomnienia, dokumenty lub inne pamiątki. Fundacja gromadzi trafiające do niej za sprawą konkursu pamiątki z historii polskiego rock'n'rolla, które mają w przyszłości stać się podstawą kolekcji Muzeum Muzyki Rozrywkowej, które ma powstać w Sopocie. Do grudnia 2012 odbyły się cztery edycje konkursu. Konkurs organizowany jest wspólnie z Muzeum Polskiej Piosenki w Opolu i Muzeum Regionalnym w Jarocinie. 

Opis zasobu

Typ zasobu: 
fotografia
wspomnienia
ikonografia
nagrania audio
nagrania wideo
dokumenty osobiste
Zasób archiwalny i inne zbiory: 

Zbiory dotyczą historii polskiej muzyki rozrywkowej. Obejmują między innymi: wspomnienia, dokumenty, pamiątki, fotografie, plakaty (zgodnie z informacjami podanymi na stronie internetowej fundacji, w jej archiwum znajduje się kilkadziesiąt tysięcy zdjęć i ponad 200 plakatów). Gromadzone przez fundację zbiory mają stanowić podstawę kolekcji planowanego Muzeum Muzyki Rozrywkowej. W 2013 roku fundacja otrzymała od Marka Karewicza kolekcję negatywów jego autorstwa, dotyczących festiwalu piosenki w Opolu (zbiór ponad 5 tysięcy negatywów wykonanych przez autora w Opolu między 1964 a 1988 rokiem). We współpracy z Ośrodkiem Karta dokonano digitalizacji prac Marka Karewicza, opracowany zbiór liczy 3000 fotografii. Także we współpracy z Ośrodkiem Karta dokonano digitalizacji prac Ryszarda Smolenia, przedstawiających publiczność i wykonawców polskiej muzyki rozrywkowej na początku lat 70 (opracowana kolekcja składa się z 300 skanów wykonanych z negatywów). Zdigitalizowane zdjęcia Marka Karewicza i Ryszarda Smolenia zaprezentowane są na stronie internetowej fundacji (www.sopockiekorzenie.org.pl). 

Katalogi i inwentarze: 

Katalog fotografii Marka Karewicza, zdigitalizowanych w ramach projektu zrealizowanego we współpracy z Ośrodkiem Karta, katalog fotografii Ryszarda Smolenia, zdigitalizowanych w ramach projektu zrealizowanego we współpracy z Ośrodkiem Karta. Oba katalogi dostępne są na stronie internetowej fundacji www.sopockiekorzenie.org.pl, po wejściu na zakładkę Muzeum/Festiwal w Opolu oraz zakładkę Muzeum/„Mój Rock&Roll”. 

Osoba/osoby kierujące intytucją/organizacją: 
Wojciech Korzeniewski
Osoba kierująca - stanowisko: 
prezes
Telefon: 
602297251
Lokalizacja i adres: 

ul. Wybickiego 48, 81-842 Sopot, Polska

Udostępnianie

Sposób udostępniania: 
na miejscu
w internecie
Sposób i warunki korzystania z zasobu: 

Zbiory udostępniane są w siedzibie fundacji, otwartej w dniach: poniedziałek–piątek 9.00–16.00. Na stronie internetowej fundacji (www.sopockiekorzenie.org.pl) udostępnione są archiwalne fotografie zdigitalizowane w ramach projektu zrealizowanego we współpracy z Ośrodkiem Karta – fotografie Marka Karewicza (zakładka Muzeum/Festiwal w Opolu) oraz fotografie Ryszarda Smolenia (zakładka Muzeum/„Mój Rock&Roll”).

Data powstania: 
2008
Instytucja sporządzająca opis: 
Fundacja Ośrodka KARTA
Kompletność opisu: 
Częściowy