Fundacja Rodu Przelaskowskich herbu Srzeniawa

Fundacja Rodu Przelaskowskich herbu Srzeniawa

Opis organizacji

Rodzaj instytucji: 
organizacja pozarządowa
fundacja

Fundacja Rodu Przelaskowskich Herbu Srzeniawa została zarejestrowana 5 września 2013 we Wrocławiu. Siedziba Fundacji mieści się w Ząbkowicach Śląskich, woj. dolnośląskie. Pierwszym zadaniem Fundacji jest pielęgnacja historii, tradycji i pamięci rodu Przelaskowskich zarówno z przeszłości, jak i z obecnych czasów w formie m.in. wystaw, prezentacji, konkursów, wykładów, formie wydawniczej zarówno dla młodych i przyszłych pokoleń oraz pod szerokim kątem naukowym, kulturowym. Drugim ważnym zadaniem Fundacji jest pielęgnacja, renowacja, rewitalizacja obiektów zabytkowych jak zamki, pałace, dworki, kamienice. Kolejne cele sprowadzają się m.in. do pielęgnacji, rozwoju i promocji kultury.

Opis zasobu

Typ zasobu: 
fotografia
ikonografia
dokumenty osobiste
dokumenty życia społecznego
dokumentacja aktowa
Zasób archiwalny i inne zbiory: 

W zasobie znajdują się archiwalia dotyczące rodu Przelaskowskich, a w przyszłości również innych rodów szlacheckich. Zbiory pozyskano dzięki korespondencji mailowej, listownej od osób prywatnych, a także z archiwów w Polsce i za granicą, instytucji państwowych i organizacji pozarządowych. Prowadzono własne badania w formie wyjazdów i odwiedzin archiwów, muzeów, innych instytucji naukowych w Polsce i za granicą. Część zbiorów trafia do Fundacji dzięki spotkaniom z rodziną i prywatnymi osobami, które przekazują w formie darowizny prywatne materiały powiązane z historią Przelaskowskich i innych rodów.

W archiwum prywatnym Jana Stanisława Przelaskowskiego zostały zgromadzone materiały genealogiczne z Narodowego Historycznego Archiwum Białorusi w Mińsku, Wilejskiego Archiwum Historycznego w Wilnie, Rosyjskiego Państwowego Historycznego Archiwum w Sankt Petersburgu. Są to wypisy z ksiąg i akt, wywody genealogiczne, opisy i rysunki herbu, drzewa genealogiczne, dekret wywodowy. 

Do zbiorów należą także zbiory dokumentowe z Polskiego Instytutu i Muzeum im. gen. Sikorskiego w Londynie oraz nierozpoznane fotografie.

Chronologiczne ramy czasowe materiałów archiwalnych sięgają od XVI wieku do XXI wieku– od protoplasty rodu Wasyla Przelaskowskiego do czasów obecnych.

Stopień zdigitalizowania: 

Zdigitalizowane zbiory zajmują powierzchnię 15 GB na dysku zewnętrznym.

Stan zachowania zbiorów: 

Ogólny stan zachowania jest dobry. W złym stanie są najstarsze fotografie. 

 

Osoba/osoby kierujące intytucją/organizacją: 
Łukasz Przelaskowski - prezes
e-mail: 
admin@rodprzelaskowskich.com
Telefon: 
48782213727
Lokalizacja i adres: 

Rynek 14/57, 57-200 Ząbkowice Śląskie, Polska

Udostępnianie

Sposób udostępniania: 
na miejscu
w internecie
Dział/osoby odpowiedzialne za udostępnianie: 

Łukasz Przelaskowski, e mail: przelaskowskilucas@gmail.com, tel.: 782 213 727

Sposób i warunki korzystania z zasobu: 

Materiały są udostępniane po kontakcie mailowym bądź telefonicznym w zależności od potrzeby ich użycia/zastosowania. Kontaktować można się od poniedziałku do piątku w godzinach 10.00–17.00.  

Część zbiorów jest udostępniana na stronie: http://www.rodprzelaskowskich.com/galeria.html

Instytucja sporządzająca opis: 
Fundacja Ośrodka KARTA