Fundacja Kultury Wizualnej CHMURA

Fundacja Kultury Wizualnej CHMURA

Archiwum Fundacji Kultury Wizualnej CHMURA

Opis organizacji

Rodzaj instytucji: 
organizacja pozarządowa

Fundacja Kultury Wizualnej CHMURA (2016) to niezależna organizacja, która zajmuje się tworzeniem cyfrowego archiwum. Prezentuje trójmiejską scenę artystyczną wraz z dokumentami życia społecznego po 1945 roku, ze szczególnym naciskiem na dekadę lat 90. zarówno w Trójmieście, w Polsce, jak i na świecie. CHMURA to przede wszystkim ogólnodostępna baza internetowa, na której użyczone artefakty są kolekcjonowane, katalogowane, digitalizowane i upowszechniane. Eksponowane zbiory i dokumenty pochodzą z archiwów prywatnych, publicznych, bądź pozostają w depozycie Fundacji.  CHMURA to jednak nie tylko archiwum on-line. Równie ważne jest organizowanie wystaw, spotkań, warsztatów oraz propagowanie artystycznego ruchu wydawniczego. Poprzez inicjowanie programów artystycznych, badawczych i wydawniczych CHMURA pragnie zdobywać i dzielić się wiedzą na temat archiwalnych dokumentów życia artystycznego. Dlatego na łamach strony internetowej CHMURA chętnie publikuje artykuły i wywiady ze współczesnymi twórcami, którzy pracują z materiałem archiwalnym. Ponadto umieszcza rozmowy ze specjalistami poszczególnych dziedzin oraz wideo-dokumentacje z organizowanych spotkań.  Międzynarodowe projekty badawczo-wystawiennicze, w tym flagowy festiwal NAKŁAD WŁASNY, są jedną z fundamentalnych koncepcji CHMURY. Przeszłość i jej wpływ na teraźniejszość, zmiany społeczne, ekonomiczne i polityczne, migracje czy indywidualne wybory stanowią źródło nieustających poszukiwań i przedsięwzięć fundacji. CHMURA ponad wszystko ceni wymianę intelektualno-artystyczną.

Opis zasobu

Typ zasobu: 
fotografie
druki ulotne: broszury
ulotki
plakaty; druki
art ziny
niezależne magazyny artystyczne; dokumenty osobiste: notatki
wspomnienia; dokumenty życia społecznego: artykuły prasowe; nagrania audio
materiały wideo
transkrypcje
Zasób archiwalny i inne zbiory: 

Zasób archiwalny powstaje w wyniku darowizn bądź użyczeń. Zbiory pochodzą z archiwów prywatnych, publicznych, bądź pozostających w depozycie Fundacji. Obiekty są pozyskiwane w wyniku bezpośrednich kontaktów z artystami i kuratorami, w wyniku kwerend, a także w ramach działaności kulturalnej fundacji: wystaw, spotkań czy warsztatów. Zasoby audio i wideo powstają w wyniku działań Fundacji - przeprowadzanych wywiadów, organizowanych spotkań. Celem jest skatalogowanie i udostępnienie materiałów ukazujących niezależne inicjatywy twórcze w Trójmieście po 1983 roku.

logo Fundacji Kultury Wizualnej Chmura
Osoba/osoby kierujące intytucją/organizacją: 
Aleksandra Grzonkowska
Osoba kierująca - stanowisko: 
prezeska
e-mail: 
fundacjachmura@gmail.com
Strona internetowa: 
Lokalizacja i adres: 

80-751 Gdańsk, Ołowianka

Udostępnianie

Sposób udostępniania: 
w internecie
Godziny urzędowania: 

Archiwum online

Dział/osoby odpowiedzialne za udostępnianie: 

Aleksandra Grzonkowska

Stanowisko osoby odpowiedzialnej za udostępnianie: 
prezeska
Udostępnianie: e-mail: 
fundacjachmura@gmail.com
Udostępnianie: telefon: 
http://www.fundacjachmura.pl/
Sposób i warunki korzystania z zasobu: 

W internecie, bądź po wcześniejszym umówieniu się. 

Data powstania: 
2016-09-30
Instytucja sporządzająca opis: 
Fundacja Kultury Wizualnej CHMURA
Autor opisu: 
Grzonkowska & Krajka
Data sporządzenia opisu: 
2020-03-02