Fundacja Kościuszkowska

Fundacja Kościuszkowska

Opis organizacji

Rodzaj instytucji: 
fundacja

Fundacja została założona w 1925 roku z inicjatywy Stefana P. Mizwy, syna polskich emigrantów, który był także jej pierwszym dyrektorem. Fundacja postawiła sobie za cel promowanie wymiany studentów i badaczy między Polską a Stanami Zjednoczonymi i kontynuuje tę działalność do dzisiaj. Ponadto Fundacja stara się  promować kulturę polską, organizując koncerty i przedsięwzięcia artystyczne. Siedziba fundacji od 1945 roku mieści się przy 65 ulicy w Nowym Jorku. Z inicjatywy pierwszego dyrektora rozpoczęto gromadzenia prac polskich artystów w celu zaprezentowania ich amerykańskiej publiczności. Fundacja Kościuszkowska posiada swoje oddziały regionalne, m.in. w Chicago, Denver, Houston, Pittsburghu czy Filadelfii.

 

Informację przygotowano w ramach zadania współfinansowanego w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczpospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą

Opis zasobu

Typ zasobu: 
fotografia
dokumenty życia społecznego
dokumenty osobiste
kartografia
Zasób archiwalny i inne zbiory: 

Na zbiory składają się archiwalia dotyczące działalności własnej fundacji oraz gromadzone od 1925 roku materiały na temat dziejów nauki polskiej: wykazy studentów i naukowców korzystających ze stypendiów Fundacji Kościuszkowskiej, korespondencja z ludźmi nauki, kultury i sztuki; wykazy i biografie prelegentów odwiedzających Fundację, biogramy wybitnych członków Fundacji, materiały dotyczące uroczystości rocznicowych; raporty finansowe i wykazy donatorów; katalogi wystaw, które odbyły się w Fundacji oraz programy koncertów muzycznych różnych artystów, organizowanych przez Fundację.

Ponadto fundacja w swoich zbiorach posiada: 20 map, ponad 440 fotografii oraz zbiory malarskie z XIX i XX wieku, udostępnione publiczności w Galerii Polskich Mistrzów. Wśród zgromadzonych obrazów znajdują się dzieła takich artystów jak: Teodor Axentowicz, Józef Chełmoński, Juliusz Kossak, Wojciech Kossak, Alfred Wierusz-Kowalski, Jacek Malczewski, Jan Matejko czy Leon Wyczółkowski.

Stopień opracowania zbiorów: 

Zbiory opisane są w jednym inwentarzu. 

Osoba/osoby kierujące intytucją/organizacją: 
Joseph E. Gore
Osoba kierująca - stanowisko: 
przewodniczący fundacji
e-mail: 
thekf@aol.com
Telefon: 
001 212 734 21 30
Strona internetowa: 
Lokalizacja i adres: 

15 East 65th Street, NY 100 Nowy Jork, Stany Zjednoczone

Udostępnianie

Sposób udostępniania: 
na miejscu
Godziny urzędowania: 

Zbiory są dostępne od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00–17.00.

Dział/osoby odpowiedzialne za udostępnianie: 

Elizabeth Koszarski-Skrabojna

Stanowisko osoby odpowiedzialnej za udostępnianie: 
kurator zbiorów
Sposób i warunki korzystania z zasobu: 

Brak informacji.