Fundacja im. Edwarda, Jana, Józefiny Reszków

Fundacja im. Edwarda, Jana, Józefiny Reszków

Wirtualne Archiwum Społeczne Ziemi Kłomnickiej

Opis organizacji

Rodzaj instytucji: 
organizacja pozarządowa

Edward, Jan i Józefina Reszke byli światowej sławy śpiewakami operowymi, którzy wprowadzili na przełomie XIX i XX w. polską wokalistykę operową do światowej kultury, odnosząc artystyczne tryumfy na najsłynniejszych scenach operowych świata: w mediolańskiej La Scali, Operze Paryskiej, Królewskiej Operze Covent Garden w Londynie, w Turynie, Trieście, Petersburgu, Lizbonie oraz nowojorskiej Metropolitan Opera. Kończąc swoją artystyczną karierę powrócili do Polski i zamieszkali w okolicach Częstochowy budując swoje rezydencje, prowadząc działalność filantropijną i kulturalną.

Opis zasobu

Typ zasobu: 
fotografie
nagrania audio
nagrania wideo
książki
Zasób archiwalny i inne zbiory: 

Wirtualne Archiwum Społecznego Ziemi Kłomnickiej obejmuje zbiór archiwaliów dotyczących historii Ziemi Kłomnickiej. To obszerny zbiór zdjęć dotyczących działalności harcerskiej okresu międzywojennego, czasów II wojny światowej, życia mieszkańców w okresie międzywojennym, życia parafii początków XX wieku, działalności organizacji społecznych okresu międzywojennego, historii artystycznej i życia prywatnego na Ziemi Kłomnickiej rodzeństwa śpiewaków operowych Edwarda, Jana, Józefiny Reszków.

Osoba/osoby kierujące intytucją/organizacją: 
Krzysztof Wójcik - autor pomysłu
e-mail: 
krzysztofwojcik15@gmail.com
Telefon: 
+48 600 363 348
Lokalizacja i adres: 

Garnek, ul. Główna 2A, 42-270 Kłomnice

Udostępnianie

Sposób udostępniania: 
w internecie
Instytucja sporządzająca opis: 
Centrum Archiwistyki Społecznej