Fundacja "Centrum im. prof. Bronisława Geremka"

Fundacja "Centrum im. prof. Bronisława Geremka"

Opis organizacji

Rodzaj instytucji: 
organizacja pozarządowa
fundacja

Centrum im. prof. Bronisława Geremka zostało założone w grudniu 2008 roku przez rodzinę i przyjaciół zmarłego 13 lipca 2008 roku historyka, ministra spraw zagranicznych, działacza „Solidarności”. Celem fundacji jest zachowanie pamięci o Bronisławie Geremku poprzez budowanie społeczeństwa obywatelskiego, wspieranie interesów Polski w stosunkach międzynarodowych, promowanie idei Unii Europejskiej oraz dokumentacja, utrwalanie i promowanie dorobku politycznego i naukowego profesora. W ramach programu "Centrum Dokumentacji i Badań" powstało archiwum myśli profesora Bronisława Geremka oraz rozpoczęto prace badawcze wokół jego dorobku. 

Opis zasobu

Typ zasobu: 
fotografia
nagrania audio
nagrania wideo
dokumenty osobiste
dokumentacja aktowa
Zasób archiwalny i inne zbiory: 

Zbiory obejmują archiwalne wywiady prof. Bronisława Geremka, artykuły, audycje radiowe i telewizyjne, niepublikowane teksty, notatki, korespondencję, nagrody, dyplomy oraz prywatny księgozbiór prof. Bronisława Geremka. Kolekcja jest cały czas uzupełniana i katalogowana. W zbiorach Fundacji znajduje się kolekcja Unii Wolności, będąca własnością Partii Demokratycznej- demokraci.pl. Przechowywana jest jako depozyt. Całość zespołu obejmuje materiały z lat 1990-2005. Pierwszą część zasobu stanowią dokumenty Unii Wolności z lat 1994-2005 oraz dokumenty organizacji, których partia była spadkobierczynią: Ruchu Obywatelskiego- Akcji Demokratycznej (1990-1991), Forum Prawicy Demokratycznej (1990-1991), Unii Demokratycznej (1991-1994), Kongresu Liberalno- Demokratycznego (1990-1994) oraz komitetów wyborczych Tadeusza Mazowieckiego z okresu jego kampanii do wyborów prezydenckich roku 1990. Pojedyncze dokumenty należące do zespołu to kopie dokumentów wyworzonych przez inne instytucje, włączone do dokumentacji poszczególnych partii- poprzedniczek UW przez ich kierownictwo i stanowią również świadectwo ich działalności. Informacja o zbiorze: http://www.geremek.pl/index.php?id=61&lang=pl

Katalogi i inwentarze: 

Katalog zespołu "Kolekcja Unii Wolności": 
http://www.geremek.pl/assets/files/KolekcjaUW/katalog_Unia_Wolnosci.pdf [dostęp: 2016-02-18] Katalog elektroniczny zawierający informacje o artykułach, wywiadach prof. Bronisława Geremka, audycjach radiowych, telewizyjnych, niepublikowanych tekstach, prywatnym księgozbiorze:
http://katalog.geremek.pl/ [dostęp: 2016-02-18]

Osoba/osoby kierujące intytucją/organizacją: 
Jolanta Kurska
Osoba kierująca - stanowisko: 
prezes
e-mail: 
fundacja@geremek.pl
Telefon: 
22 628 83 63
Lokalizacja i adres: 

ul. Wilcza 9a, lokal 7, 00-538 Warszawa, Polska

Udostępnianie

Sposób udostępniania: 
na miejscu
w internecie
Dział/osoby odpowiedzialne za udostępnianie: 

Adam Gąsiewicz

Udostępnianie: e-mail: 
adam.gasiewicz@geremek.pl
Udostępnianie: telefon: 
22 628 83 66
Sposób i warunki korzystania z zasobu: 

Archiwum funkcjonuje jako ogólnodostępna czytelnia. Czynna od poniedziałku do piątku w godzinach 9-17. Część kolekcji Unii Wolności udostępniana jest na stronie internetowej: http://www.geremek.pl/index.php?id=503&lang=pl  Teksty artykułów publikowanych w gazetach, wystąpień oraz zdjęcia prof. Bronisława Geremka umieszczone na stronie internetowej: http://www.geremek.pl/index.php?id=48http://www.geremek.pl/index.php?id=51

Data powstania: 
12.2008
Źródła: 
Instytucja sporządzająca opis: 
Fundacja Ośrodka KARTA
Kompletność opisu: 
Częściowy