Fundacja Brama Cukermana

Fundacja Brama Cukermana

Opis organizacji

Rodzaj instytucji: 
organizacja pozarządowa
fundacja

Fundacja powstała w 2009 roku z inicjatywy osób zaangażowanych w upowszechnianie żydowskiego dziedzictwa kulturowego Będzina i aktywizacji społeczno-kulturowej jego mieszkańców. Jej siedziba mieści się w zabytkowej bożnicy, której konserwacja jest priorytetem fundacji. Prowadzi działalność edukacyjno-kulturalną, popularno-naukową i wydawniczą. Działa na rzecz dialogu międzykulturowego i integracji europejskiej. Gromadzi materiały archiwalne m.in. w ramach projektu „Świadkowie Historii” i „Hurtownia Manufaktury". W ramach projektu „Hurtownia Manufaktury” fundacja - w oparciu o ogólnie dostępne źródła - opracowała interaktywne mapy przedsiębiorstw istniejących w Będzinie, Sosnowcu i Dąbrowie Górniczej w okresie przed II wojną światową oraz zamieściła w tychże miastach tablice reklamowe dawnych przedsiębiorstw. Tablice te odtworzono w oparciu o dawne źródła. Fundacja tworzy również internetową bazę wiedzy o bytomskich kamienicach, willach miejskich, obiektach przemysłowych i obiektach użyteczności publicznej powstałych przed 1945 - Cyfrową Bibliotekę Bytomskiej Architektury. Innym projektem fundacji jest cykl warsztatów edukacyjno-kulturalnych pt. „CHEDER - przestrzeń edukacji społecznej", skierowany do uczniów szkół ponadgimnazjalnych z powiatu będzińskiego i związany z problematyką żydowskiej historii, dziedzictwa, a także z zagadnieniami antysemityzmu i tolerancji.  

Opis zasobu

Typ zasobu: 
fotografia
wspomnienia
ikonografia
nagrania wideo
dokumenty życia społecznego
Zasób archiwalny i inne zbiory: 

W wyniku przeprowadzonej  w porozumieniu z Narodowym Centrum Kultury realizacji projektu „Świadkowie Historii” powstało archiwum historii mówionej, utrwalające historię Będzina i okolic. Efektem spotkań członków fundacji oraz uczniów (wolontariuszy) będzińskiego I Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika ze starszymi mieszkańcami Będzina są utrwalone w formie nagrań wideo wypowiedzi mieszkańców. Obok nagrań, w ramach gromadzonego przy okazji realizacji projektu zbioru znajdują się wspomnienia, pamiątki, dokumenty, zdjęcia, wycinki z gazet dotyczące przeszłości miasta i jego mieszkańców, szczególnie w okresie dwudziestolecia międzywojennego, drugiej wojny światowej i w okresie powojennym. Zgodnie ze stanem z lipca 2013 roku, seria materiałów audiowizualnych posiadana przez fundację składa się z 15 filmów, nagrywanych w Będzinie, Czeladzi, Szwecji w latach 2009-2013. Na stronie Cyfrowej Biblioteki Bytomskiej Architektury (www.architekturabytomia.org) – stanowiącej realizację projektu Fundacji Brama Cukermana – udostępnione są, obok współczesnych zdjęć zabytkowych obiektów, archiwalne fotografie oraz skany archiwalnych planów architektonicznych. Cyfrowa Biblioteka Cyfrowa Architektury Bytomskiej prezentuje materiały dotyczące obiektów architektonicznych powstałych w Bytomiu między końcem XIX wieku a drugą wojną światową. Na stronie projektu udostępniane są m.in. materiały z Archiwum Budowlanego Urzędu Miejskiego w Bytomiu. 

Stopień opracowania zbiorów: 

Zgodnie ze stanem z lipca 2013 roku, materiały zebrane w ramach projektu „Hurtownia Manufaktury” zostały opracowane w 70%, zaś materiały zebrane w ramach projektu "Świadkowie Historii" są w trakcie opracowania.

Osoba/osoby kierujące intytucją/organizacją: 
Karolina Jakoweńko
Osoba kierująca - stanowisko: 
Prezes Zarządu
e-mail: 
bramacukermana@gmail.com
Telefon: 
511016322
Lokalizacja i adres: 

al. Kołłątaja 24 lok. 28, 42-500 Będzin, Polska

Udostępnianie

Sposób udostępniania: 
na miejscu
Dział/osoby odpowiedzialne za udostępnianie: 

Karolina Jakoweńko

Udostępnianie: telefon: 
511016322
Sposób i warunki korzystania z zasobu: 

Zbiory w chwili obecnej udostępniane są w siedzibie Fundacji i wykorzystywane są do zajęć edukacyjnych. Materiały gromadzone w ramach projektu "Hurtownia Manufaktury" i "Świadkowie Historii" udostępniane będą na stronie internetowej fundacji.

Data powstania: 
2009
Instytucja sporządzająca opis: 
Fundacja Ośrodka KARTA
Kompletność opisu: 
Częściowy