Fundacja Archiwum Helveto-Polonicum

Fundacja Archiwum Helveto-Polonicum

Opis organizacji

Rodzaj instytucji: 
fundacja
biblioteka

Celem Fundacji Archiwum Helveto-Polonicum jest zbieranie, konserwacja, katalogowanie i upowszechnianie świadectw obecności Polaków w Szwajcarii. Fundacja została ustanowiona przez Ludwikę i Jacka Sygnarskich 27 czerwca 1997 roku. Jacek Sygnarski, przez wiele lat pracownik Biblioteki Kantonalnej i Uniwersyteckiej we Fryburgu, zgromadził wśród szwajcarskiej Polonii bogatą kolekcję muzealiów i archiwaliów. Początkowo zasób archiwalny fundacji obejmował zbiory prywatne założycieli. Przez następne lata powiększał się o przekazywane fundacji spuścizny przekazywane przez osoby prywatne oraz polskie i szwajcarskie organizacje.

Informację przygotowano w ramach zadania współfinansowanego w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczpospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą

Opis zasobu

Typ zasobu: 
fotografia
dokumenty osobiste
wspomnienia
dokumenty życia społecznego
ikonografia
muzealia
nagrania audio
kartografia
dokumentacja aktowa
Zasób archiwalny i inne zbiory: 

Zbiory Fundacji obejmują około 60 000 książek i broszur, ok. 5 000 tytułów czasopism , około 200 000 listów i dokumentów, 15 000 zdjęć, 1 500 kaset magnetofonowych i video, tysiące wycinków prasowych i setki przedmiotów obrazujących życie i pracę Polaków w Szwajcarii w XIX i XX wieku.

Zasób instytucji tworzą trzy typy zbiorów:

1. największa w Szwajcarii kolekcja wydawnictw i druków niezależnych, wydawanych w Polsce w latach 1976-1989;  

2. Polonika zagraniczne, na które składają się wydawane poza Polską książki i czasopisma dotyczące Polaków i Polski - wydawnictwa 2 Korpusu Armii Polskiej na Wschodzie, publikacje Polaków internowanych w Budapeszcie i Bukareszcie, druki oficyn francuskich, angielskich, niemieckich, wiele rzadkich pozycji przeznaczonych dla obozów jenieckich, książki i czasopisma wydawnictw polskich z dziedziny literatury, historii czy filozofii;

3. właściwe archiwum, obejmujące - spuścizny osobowe (po prof. Józefie Bocheńskim, Henryku Opieńskim, doktorze Januszu Rakowskim, Janie Modzelewskim, archiwum rodzinne Marii i Zygmunta Estreicherów), dokumenty polskich organizacji z terenu całej Szwajcarii, archiwum polskich żołnierzy internowanych w Szwajcarii podczas II Wojny Światowej (korespondencje i dokumenty osobiste w jego skład wchodzą czasopisma, druki zwarte, zdjęcia, medale i odznaczenia, grafika, karty i znaczki pocztowe, mundury oraz przedmioty wykonane przez samych internowanych), kolekcja związanych z Polską druków zwartych, ciągłych i ulotnych wydawanych na terenie Szwajcarii (zespół jest uporządkowany i skomputeryzowany).

Katalogi i inwentarze: 

Katalogi zbiorów Archiwum dostępny jest w Bibliotece Kantonalnej i Uniwersyteckiej we Fryburgu.

Stopień opracowania zbiorów: 

Zbiory Fundacji są opracowane i skatalogowane w zespole bibliotecznym  Biblioteki Kantonalnej i Uniwersyteckiej kantonu fryburskiego. Ponadto stworzono komputerowe bazy danych: Polaków związanych ze Szwajcarią, żołnierzy internowanych (ponad 16 tys. nazwisk z danymi osobowymi), miejsc pracy i nauki podczas internowania (ponad 700 miejscowości).

Stopień zdigitalizowania: 

brak informacji

Osoba/osoby kierujące intytucją/organizacją: 
Jacek Sygnarski
Osoba kierująca - stanowisko: 
prezes fundacji
e-mail: 
fondationahp@gmail.com
Telefon: 
00041 079 821 20 40, 00 41 026 322 33 54
Strona internetowa: 
Lokalizacja i adres: 

Grand-Places 16, 1700 Fryburg, Szwajcaria

Udostępnianie

Sposób udostępniania: 
w internecie
Godziny urzędowania: 

Od 2009 roku siedziba Fundacji mieści się w lokalu w centrum Fryburga. W jednym z pomieszczeń prezentowana jest stała ekspozycja przedmiotów związanych z internowaniem. Archiwum i biblioteka (tzn. dokumenty, książki i czasopisma) Fundacji znajdują się w pomieszczeniach Biblioteki Kantonalnej i Uniwersyteckiej we Fryburgu.

Sposób i warunki korzystania z zasobu: 

Brak informacji

Źródła: 

http://www.fondationahp.ch/mainp.htm [dostęp z dn. 27.06.2017]