Danzig-online

Danzig-online

Opis organizacji

Portal internetowy Danzig-online został założony w 1997 roku przez Wojciecha Gruszczyńskiego, pasjonata historii i kolekcjonera pamiątek związanych z Gdańskiem. Strona o formule wirtualnego archiwum i galerii prezentuje zbiory dotyczące historii miasta.

 

Informację przygotowano w ramach zadania współfinansowanego w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczpospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą

Opis zasobu

Typ zasobu: 
fotografia
filatelistyka
kartografia
ikonografia
nagrania wideo
dokumenty życia społecznego
Zasób archiwalny i inne zbiory: 

Zdigitalizowane zbiory dotyczą historii Gdańska. Zasób archiwaliów obejmuje liczne fotografie Wolnego Miasta Gdańsk, pocztówki, reklamy, albumy, fotografie dokumentujące okres przed II wojną światową. 

Osoba/osoby kierujące intytucją/organizacją: 
Wojciech Gruszczyński
Osoba kierująca - stanowisko: 
administrator strony
Osoba kierująca: e-mail: 
wojciechg@danzig-online.pl
e-mail: 
wojciechg@danzig-online.pl
Strona internetowa: 
Lokalizacja i adres: 

Szwecja

Udostępnianie

Sposób udostępniania: 
w internecie
Godziny urzędowania: 

Zbiory udostępniane są na stronie internetowej Danzig-online

Sposób i warunki korzystania z zasobu: 

Brak informacji

Źródła: 

http://www.danzig-online.pl/index2.html [dostęp z dn. 10.-12.06.2017]

Instytucja sporządzająca opis: 
Fundacja Ośrodka KARTA