Biblioteka Publiczna im. Wiesława Sautera w Babimoście

Biblioteka Publiczna im. Wiesława Sautera w Babimoście

Cyfrowe Archiwum Tradycji Lokalnej

Opis organizacji

Rodzaj instytucji: 
biblioteka

Biblioteka Publiczna im. Wiesława Sautera w Babimoście bierze udział w projekcie Cyfrowe Archiwa Tradycji Lokalnej (archiwa.org/catl). W ramach projektu powstała sieć regionalnych archiwów społecznych przy bibliotekach gminnych. Biblioteka w Babimoście na stronie babimost.archiwa.org publikuje zdigitalizowane materiały źródłowe zebrane wśród lokalnej społeczności. 

Bibliotekarze w maju 2011 przeszli specjalistyczne szkolenia prowadzone przez Fundację Ośrodka KARTA (z pozyskiwania zbiorów, metodologii opracowania, zagadnień prawnoautorskich, nagrywania relacji, pracy z plikami cyfrowymi i obsługi strony internetowej), a następnie zainicjowali i zorganizowali gromadzenie i publikowanie w Internecie regionalnych źródeł historycznych – świadectw życia codziennego i niecodziennego. Zaktywizowali mieszkańców wsi, miast i miasteczek do przeszukiwania domowych szuflad i archiwów, zbierania i opisywania fotografii i dokumentów, a nawet nagrywania „opowieści o życiu” – pozyskiwania relacji świadków historii.

Opis zasobu

Typ zasobu: 
fotografia
muzealia
Zasób archiwalny i inne zbiory: 

Biblioteka gromadzi materiały archiwalne dotyczące historii Babimostu i okolic.

Trwają prace nad pozyskiwaniem i udostępnianiem materiałów.

Katalogi i inwentarze: 

Katalogi elektroniczne udostępniane są na stronie internetowej, z podziałem na: działy (fotografia, druki ulotne, wspomnienia), kolekcje oraz teczki.

Stopień opracowania zbiorów: 

Zbiory są na bieżąco opracowywane według standardu metadanych Dublin Core.

Stopień zdigitalizowania: 

Zbiory są na bieżąco digitalizowane.

Osoba/osoby kierujące intytucją/organizacją: 
Ewa Ciecierska – kierownik
e-mail: 
biblioteka@bibliotekababimost.pl
Telefon: 
68 351 20 69
Lokalizacja i adres: 

pl. Powstańców Wielkopolskich 9, 66-110 Babimost, Polska

Udostępnianie

Sposób udostępniania: 
na miejscu
w internecie
Sposób i warunki korzystania z zasobu: 

Zbiory udostępniane są w siedzibie biblioteki w dniach: poniedziałek–piątek 10.00–18.00, sobota 9.00–14.00. Zdigitalizowane zbiory można przeglądać na stronie biblioteki w programie CATL.

Instytucja sporządzająca opis: 
Fundacja Ośrodka KARTA