Biblioteka Publiczna im. Jarosława Iwaszkiewicza w Sępólnie Krajeńskim

Biblioteka Publiczna im. Jarosława Iwaszkiewicza w Sępólnie Krajeńskim

Cyfrowe Archiwum Tradycji Lokalnej

Opis organizacji

Rodzaj instytucji: 
instytucja samorządowa
biblioteka
Kod instytucji: 
2023

Biblioteka Publiczna im. Jarosława Iwaszkiewicza w Sępólnie Krajeńskim bierze udział w projekcie Cyfrowe Archiwa Tradycji Lokalnej (archiwa.org/catl) od 2011 roku. Stanowiło to naturalną konsekwencję wcześniejszych działań biblioteki- choćby zorganizowanej przez nią w 1994 roku wystawy "Sępólno Krajeńskie w starych dokumentach", która rozbudziła zainteresowanie historią lokalną.W ramach projektu Cyfrowych Archiwów Tradycji Lokalnej przy bibliotece powstało nasze własne archiwum, nastawione na pozyskiwanie, opracowywanie i udostępnianie archiwaliów związanych z dziejami Sępólna Krajeńskiego i okolic. Wybrane materiały prezentowane są na stronie internetowej biblioteki, stronie internetowej archiwum oraz w Bibliotece Cyfrowej CATL. Do października 2016 roku udało się nam udostępnić na stronie niemal 2400 archiwaliów i praca ta jest ciągle kontunuowana. Od samego początku w powstanie i prowadzenie archiwum zaangażowane były Grażyna Kędzierska (dyrektor biblioteki) i Elżbieta Skibińska (bibliotekarz).

Bibliotekarze w maju 2011 roku przeszli specjalistyczne szkolenia prowadzone przez Fundację Ośrodka KARTA (z pozyskiwania zbiorów, metodologii opracowania, zagadnień prawnoautorskich, nagrywania relacji, pracy z plikami cyfrowymi i obsługi strony internetowej), a następnie zainicjowali i zorganizowali gromadzenie i publikowanie w Internecie regionalnych źródeł historycznych- świadectw życia codziennego i niecodziennego. Zaktywizowali mieszkańców wsi, miast i miasteczek do przeszukiwania domowych szuflad i archiwów oraz do zbierania i opisywania fotografii i dokumentów. Prowadzenie Cyfrowego Archiwum Tradycji Lokalnej w istotny sposób wpłynęło na realizację jednej z wielu bibliotecznych misji- misji zachowania pamięci o historii naszej małej ojczyzny i jej mieszkańców.

Opis zasobu

Typ zasobu: 
fotografia
wspomnienia
filatelistyka
kartografia
ikonografia
dokumenty osobiste
dokumenty życia społecznego
dokumentacja aktowa
Zasób archiwalny i inne zbiory: 

Na zasób składają się kolekcje prywatne i instytucji (szkoły, urząd miasta w Sępólnie). Zbiory dotyczą historii Sępólna Krajeńskiego i okolic . Poza pojedynczymi przypadkami pochodzą one z XIX i XX w. (ze znaczną przewagą materiałów wytworzonych w ubiegłym stuleciu).  O ile zakres geograficzny jest tutaj ograniczony do niewielkiego, wyraźnie określonego obszaru, o tyle zakres tematyczny archiwaliów zgromadzonych w naszym archiwum jest dosyć szeroki. Obejmuje on między innymi materiały biograficzne związane z mieszkańcami Sępólna i okolic, a także historię kościoła, instytucji, szkolnictwa, administracji czy przedsiębiorczości. Zasób dzieli się na tradycyjny oraz cyfrowy. Na zasób tradycyjny składają się kolekcje Agnieszki i Maksymiliana Kasprowiczów, Janiny i Andrzeja Komierowskich, Leonarda Rzepińskiego oraz niewielka ilość archiwaliów będących w posiadaniu biblioteki (łącznie ok. 7,5 tys. archiwaliów- w większości fotografie). Zasób cyfrowy (ok. 1600 archiwaliów) niemal w całości stanowią kopie cyfrowe fotografii oraz pocztówek.

Sposoby kształtowania zasobu: 

Archiwum pozyskuje zbiory poprzez darowizny, zakupy, współpracę z kolekcjonerami, bezpośredni kontakt z osobami prywatnymi oraz instytucjami posiadającymi interesujące nas materiały.

Katalogi i inwentarze: 

Katalogi elektroniczne udostępniane są na stronie internetowej archiwum, z podziałem na: działy (np. Kolekcja osobista, Zbiór środowiskowy), kolekcje (np. Biblioteka Publiczna im. Jarosława Iwaszkiewicza w Sępólnie Krajeńskim,  Organizacje i stowarzyszenia Sępólna Krajeńskiego) oraz teczki (np. Pracownicy biblioteki, Stowarzyszenia Katolickie). Kolekcja Agnieszki i Maksymiliana Kasprowiczów oraz część kolekcji Janiny i Andrzeja Komierowskich posiadają inwentarze i katalogi w plikach tekstowych; katalogi dostępne są w Internecie- adresy znajdują się na stronie internetowej archiwum w opisach teczek Kasprowiczów i Komierowskich.

Stopień opracowania zbiorów: 

Zbiory są na bieżąco opracowywane wedlug standardu metadanych Dublin Core. Opracowano ok. 90% zasobu tradycyjnego (inwentarze i katalogi) oraz całość zasobu cyfrowego (większość zasobu cyfrowego- ok. 85%- dostępne jest na stronie internetowej CATL biblioteki).

Stopień zdigitalizowania: 

Zdigitalizowano ok. 17% zasobu tradycyjnego (ok. 1300 archiwaliów). Zdigitalizowane archiwalia umieszczone są na stronie internetowej CATL biblioteki.

Stan zachowania zbiorów: 

Dobry

Przechowywanie i zabezpieczanie zbiorów: 

Zasób tradycyjny- magazyn. Zasób cyfrowy- twardy dysk komputera w czytelni biblioteki, kopie na dyskach zewnętrznych.

Zagrożone zbiory: 

Brak

Narzędzia archiwizacji: 
Excel
Word
inne
Osoba/osoby kierujące intytucją/organizacją: 
Grażyna Kędzierska
Osoba kierująca - stanowisko: 
Dyrektor
Osoba kierująca: e-mail: 
grazyna.kedzierska@biblioteka-sepolno.pl
e-mail: 
kontakt@biblioteka-sepolno.pl 
Telefon: 
52 388 02 20
Lokalizacja i adres: 

ul. Wojska Polskiego 22, 89-400 Sępólno Krajeńskie, Polska

Udostępnianie

Sposób udostępniania: 
na miejscu
w internecie
Godziny urzędowania: 

Poniedziałek 12-20

Wtorek 9-17

Środa 9-20

Czwartek 9-17

Piątek 9-17

Dział/osoby odpowiedzialne za udostępnianie: 

Grażyna Kędzierska

Stanowisko osoby odpowiedzialnej za udostępnianie: 
Dyrektor
Udostępnianie: e-mail: 
grazyna.kedzierska@biblioteka-sepolno.pl
Udostępnianie: telefon: 
(52) 388 02 21
Sposób i warunki korzystania z zasobu: 

Zdigitalizowaną część zbiorów można przeglądać na stronach internetowych:  biblioteki CATL, biblioteki , oraz naszego archiwum. Archiwalia nie zdigitalizowane udostępniane są na miejscu w godzinach urzędowania biblioteki (po wcześniejszym umówieniu wizyty).  

Dostępność budynku: 

Budynek nie jest przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych (pomieszczenia biblioteki znajdują się na I i II piętrze- brak windy, podjazd tylko na parter). Za budynkiem biblioteki znajduje się parking.  

Usługi archiwalne

Kwerendy na zlecenie: 

Do uzgodnienia z biblioteką

Biblioteka i stanowiska czytelnicze: 

Wyodrębnione stanowisko czytelnicze dla użytkowników chcących korzystać z zasobu archiwalnego.

Kopie materiałów archiwalnych: 

Tak. W sprawie czasu realizacji i opłat proszę skontaktować się z biblioteką.

Data powstania: 
1946
Plan rozwoju archiwum: 

Archiwum planuje dalsze pozyskiwanie materiałów archiwalnych oraz ich digitalizowanie i udostępnianie w Internecie. Materiały zgromadzone w archiwum są (http://mapa.biblioteka-sepolno.pl/) i będą wykorzystywane w realizacji projektów popularyzujących historię lokalną w Internecie (interaktywna mapa Sępólna Krajeńskiego i okolic w II RP- ciąg dalszy, prezentacja fotografii i pamiętnika z kolekcji Janiny i Andrzeja Komierowskich).

Osoby prowadzące archiwum: 

Grażyna Kędzierska, Elżbieta Skibińska, Łukasz Jakubowski

Osoby wspierające archiwum: 

Darowizny od osób prywatnych, pomoc wolontariuszy.

Instytucja sporządzająca opis: 
Fundacja Ośrodka KARTA
Kompletność opisu: 
Częściowy