Biblioteka Publiczna Gminy Nowe Miasto nad Wartą

Biblioteka Publiczna Gminy Nowe Miasto nad Wartą

Cyfrowe Archiwum Tradycji Lokalnej

Opis organizacji

Rodzaj instytucji: 
biblioteka

Biblioteka Publiczna Gminy Nowe Miasto nad Wartą bierze udział w projekcie Cyfrowe Archiwa Tradycji Lokalnej (archiwa.org/catl). W ramach projektu powstała sieć regionalnych archiwów społecznych przy bibliotekach gminnych. Biblioteka w Nowym Mieście nad Wartą na stronie http://nowe.miasto.nad.warta.archiwa.org publikuje zdigitalizowane materiały źródłowe zebrane wśród lokalnej społeczności.

Bibliotekarze w maju 2011 przeszli specjalistyczne szkolenia prowadzone przez Fundację Ośrodka KARTA (z pozyskiwania zbiorów, metodologii opracowania, zagadnień prawnoautorskich, nagrywania relacji, pracy z plikami cyfrowymi i obsługi strony internetowej), a następnie zainicjowali i zorganizowali gromadzenie i publikowanie w Internecie regionalnych źródeł historycznych – świadectw życia codziennego i niecodziennego. Zaktywizowali mieszkańców wsi, miast i miasteczek do przeszukiwania domowych szuflad i archiwów, zbierania i opisywania fotografii i dokumentów, a nawet nagrywania „opowieści o życiu” – pozyskiwania relacji świadków historii.

Opis zasobu

Typ zasobu: 
fotografia
Zasób archiwalny i inne zbiory: 

Biblioteka jest w trakcie gromadzenia materiałów archiwalnych.

Katalogi i inwentarze: 

Katalogi elektroniczne udostępniane są na stronie internetowej, z podziałem na: działy (Gmina Nowe Miasto nad Wartą), kolekcje (Gmina Nowe Miasto nad Wartą) oraz teczki (Biblioteka).

Stopień opracowania zbiorów: 

Zbiory są na bieżąco opracowywane według standardu metadanych Dublin Core.

Stopień zdigitalizowania: 

Zbiory są na bieżąco digitalizowane.

Osoba/osoby kierujące intytucją/organizacją: 
Krystyna Muzolf – dyrektor
e-mail: 
bpg-nowemiasto@o2.pl
Telefon: 
61 287 46 18
Lokalizacja i adres: 

ul. Poznańska 8a, 63-040 Nowe Miasto nad Wartą, Polska

Udostępnianie

Sposób udostępniania: 
na miejscu
w internecie
Sposób i warunki korzystania z zasobu: 

Zbiory udostępniane są w siedzibie biblioteki w dniach: poniedziałek, środa, czwartek, piątek 10.00–18.00, wtorek 8.00–15.00, sobota 8.00–13.00. Zdigitalizowane zbiory można obejrzeć na stronie biblioteki w programie CATL.

Instytucja sporządzająca opis: 
Fundacja Ośrodka KARTA