Biblioteka Publiczna Gminy Nadarzyn

Biblioteka Publiczna Gminy Nadarzyn

Cyfrowe Archiwum Tradycji Lokalnej

Opis organizacji

Rodzaj instytucji: 
instytucja samorządowa
biblioteka

Biblioteka Publiczna Gminy Nadarzyn bierze udział w projekcie Cyfrowe Archiwa Tradycji Lokalnej (archiwa.org/catl). W ramach projektu powstała sieć regionalnych archiwów społecznych przy bibliotekach gminnych. Biblioteka w Nadarzynie na stronie nadarzyn.archiwa.org publikuje zdigitalizowane materiały źródłowe zebrane wśród lokalnej społeczności. 

Bibliotekarze w 2012 roku przeszli specjalistyczne szkolenia prowadzone przez Fundację Ośrodka KARTA (z pozyskiwania zbiorów, metodologii opracowania, zagadnień prawnoautorskich, nagrywania relacji, pracy z plikami cyfrowymi i obsługi strony internetowej), a następnie zainicjowali i zorganizowali gromadzenie i publikowanie w Internecie regionalnych źródeł historycznych – świadectw życia codziennego i niecodziennego. Zaktywizowali mieszkańców wsi, miast i miasteczek do przeszukiwania domowych szuflad i archiwów, zbierania i opisywania fotografii i dokumentów, a nawet nagrywania „opowieści o życiu” – pozyskiwania relacji świadków historii.

Opis zasobu

Typ zasobu: 
fotografia
dokumenty osobiste
Zasób archiwalny i inne zbiory: 

Zasób obejmuje materiały archiwalne związane z gminą Nadarzyn i jej mieszkańcami: dokumenty z czasów II wojny światowej, fotografie portretowe powstałe na początku XX wieku, fotografie miejsc Nadarzyna (ulice, budynki, kościół), instytucji i stowarzyszeń (szkoła, Ochotnicza Straż Pożarna), uroczystości kościelnych z lat 40.-70. XX wieku, kolekcje osobiste rodowitych nadarzyniaków i in.

Katalogi i inwentarze: 

Katalogi elektroniczne udostępniane są na stronie internetowej z podziałem na: działy, kolekcje oraz teczki.

Stopień opracowania zbiorów: 

Zbiory są na bieżąco opracowywane według standardu metadanych DublinCore. Możliwe jest dopełnienie opisu przez użytkowników strony CATL.

Stopień zdigitalizowania: 

Zbiory są na bieżąco digitalizowane. 

Osoba/osoby kierujące intytucją/organizacją: 
Ewa Marjańska – dyrektor
Osoba kierująca - stanowisko: 
dyrektor
e-mail: 
biblioteka@nadarzyn.pl
Telefon: 
22 729 89 13
Lokalizacja i adres: 

pl. Poniatowskiego 42, 05-830 Nadarzyn, Polska

Udostępnianie

Sposób udostępniania: 
na miejscu
w internecie
Dział/osoby odpowiedzialne za udostępnianie: 

Marcin Bruliński

Stanowisko osoby odpowiedzialnej za udostępnianie: 
bibliotekarz
Udostępnianie: e-mail: 
brulinski.biblioteka@autograf.pl
Udostępnianie: telefon: 
22 729 89 13 w.15
Sposób i warunki korzystania z zasobu: 

Zbiory udostępniane są w siedzibie biblioteki. Zdigitalizowane zbiory można przeglądać na stronie biblioteki w projekcie CATL.

Instytucja sporządzająca opis: 
Fundacja Ośrodka KARTA
Kompletność opisu: 
Minimalny