Biblioteka Publiczna Gminy Krynicy-Zdroju

Biblioteka Publiczna Gminy Krynicy-Zdroju

Cyfrowe Archiwum Tradycji Lokalnej

Opis organizacji

Rodzaj instytucji: 
biblioteka

Biblioteka Publiczna Gminy Krynicy-Zdroju bierze udział w projekcie Cyfrowe Archiwa Tradycji Lokalnej (archiwa.org/catl). W ramach projektu powstała sieć regionalnych archiwów społecznych przy bibliotekach gminnych. Biblioteka w Krynicy-Zdroju na stronie krynica.zdroj.archiwa.org publikuje zdigitalizowane materiały źródłowe zebrane wśród lokalnej społeczności. 

Bibliotekarze w maju 2011 roku  przeszli specjalistyczne szkolenia prowadzone przez Fundację Ośrodka KARTA (z pozyskiwania zbiorów, metodologii opracowania, zagadnień prawnoautorskich, nagrywania relacji, pracy z plikami cyfrowymi i obsługi strony internetowej), a następnie zainicjowali i zorganizowali gromadzenie i publikowanie w Internecie regionalnych źródeł historycznych – świadectw życia codziennego i niecodziennego. Zaktywizowali mieszkańców wsi, miast i miasteczek do przeszukiwania domowych szuflad i archiwów, zbierania i opisywania fotografii i dokumentów, a nawet nagrywania „opowieści o życiu” – pozyskiwania relacji świadków historii.

Opis zasobu

Typ zasobu: 
fotografia
Zasób archiwalny i inne zbiory: 

Biblioteka Publiczna Gminy Krynicy-Zdroju udostępnia na stronie materiały archiwalne pochodzące z kolekcji Marii Krajewskiej, są to fotografie Krynicy Zdrój z lat 30. i 40. XX wieku.

Prace nad gromadzeniem zasobu są kontynuowane.

Katalogi i inwentarze: 

Katalogi elektroniczne udostępniane są na stronie internetowej, z podziałem na: działy (fotografia, druki ulotne, wspomnienia), kolekcje (Maria Krajewska) oraz teczki (Fotografie z albumu rodzinnego Marii Krajewskiej).

Stopień opracowania zbiorów: 

Zbiory są na bieżąco opracowywane według standardu metadanych Dublin Core.

Stopień zdigitalizowania: 

Zbiory są na bieżąco zdigitalizowane.

Osoba/osoby kierujące intytucją/organizacją: 
Magdalena Krzeszowska − dyrektor
e-mail: 
bp@bibliotekakrynica.pl
Telefon: 
18 471 22 03
Lokalizacja i adres: 

ul. Nowotarskiego 1, 33-380 Krynica-Zdrój, Polska

Udostępnianie

Sposób udostępniania: 
na miejscu
w internecie
Sposób i warunki korzystania z zasobu: 

Zbiory udostępniane są w siedzibie biblioteki w dniach: poniedziałek–wtorek, czwartek–piątek 9.00–17.00. Zdigitalizowane zbiory można oglądać na stronie biblioteki w programie CATL.

Instytucja sporządzająca opis: 
Fundacja Ośrodka KARTA