Biblioteka Publiczna Gminy Kozienice (filia w Ryczywole)

Biblioteka Publiczna Gminy Kozienice (filia w Ryczywole)

Opis organizacji

Rodzaj instytucji: 
biblioteka

Pracownicy Biblioteki Publicznej Gminy Kozienice (filia w Ryczywole) zorganizowali w 2011 roku konkurs „Moja miejscowość wczoraj, dziś i jutro”. Jego celem było pokazanie młodemu pokoleniu, jak dawniej wyglądała miejscowość, jak żyli mieszkańcy oraz porównanie jej z dniem dzisiejszym. Zorganizowane zostało spotkanie międzypokoleniowe, na którym zaprezentowano zebrane archiwalne zdjęcia, a także używane dawniej sprzęty oraz stroje. 

Po zakończeniu konkursu Biblioteka rozpoczęła prace mające na celu profesjonalne dokumentowanie historii lokalnej miejscowości Ryczywół i okolic – kontynuuje i koordynuje działania mające na celu tworzenie kroniki lokalnej.

Nawiązano współpracę ze Stowarzyszeniem Kobiet Ziemi Kozienickiej oraz innymi organizacjami pozarządowymi. Wraz z nimi Biblioteka zrealizowała kilka projektów na rzecz społeczności lokalnej, podczas których odbyły się warsztaty filmowe, fotograficzne oraz dziennikarskie. Działania podjęte przez bibliotekarki wspiera Sołtys wraz z Radą Sołecką, Proboszcz miejscowej Parafii, radni, a przede wszystkim  mieszkańcy.

Przy Filii Nr 6 zawiązała się  grupa „Lotnych Reporterów”, do której należy młodzież czynnie uczestnicząca w życiu społecznym miejscowości, biorąca też udział w imprezach okolicznościowych. Ich zadaniem jest również zdobywanie nowych materiałów do bibliotecznego archiwum.  

W 2012 roku przy filii biblioteki powstała Pracownia Orange, w której wiele  działań inicjowanych przez mieszkańców wspiera Fundacja Orange. 

Opis zasobu

Typ zasobu: 
fotografia
wspomnienia
nagrania audio
nagrania wideo
dokumenty osobiste
dokumenty życia społecznego
dokumentacja aktowa
Zasób archiwalny i inne zbiory: 

W zbiorach znajduje się ponad 120 archiwalnych fotografii pochodzących od mieszkańców miejscowości Ryczywół i okolic. Przedstawiają wieś, jej przedwojenny wygląd, codzienną pracę mieszkańców, obrzędy ludowe, portrety. Zasób obejmuje również zapiski, pamiętniki i dokumenty w formie papierowej.

Z myślą o dokumentowaniu wspomnień najstarszych mieszkańców, z programu grantowego zakupiono aparat cyfrowy ze statywem oraz kamerę cyfrową, dzięki której nagrywani są świadkowie historii. Wszystkie pozyskane w ten sposób materiały przechowywane są w formie „surowej”.   

Stopień opracowania zbiorów: 

Fotografie archiwalne są opisane (notka o właścicielu, co przedstawia fotografia, orientacyjny rok powstania fotografii).  

Stopień zdigitalizowania: 

W filii Biblioteki przechowywanych jest ponad 120 fotografii w postaci cyfrowej.

Stan zachowania zbiorów: 

Zły. 

e-mail: 
filianr6ryczywol@wp.pl
Telefon: 
(48) 623-73-36
Lokalizacja i adres: 

, 26-900 Kozienice

Udostępnianie

Sposób udostępniania: 
na miejscu
w internecie
Dział/osoby odpowiedzialne za udostępnianie: 

Beata Bogumił

Udostępnianie: e-mail: 
beatabogumil@wp.pl
Sposób i warunki korzystania z zasobu: 

Zbiory są udostępniane w siedzibie biblioteki, w poniedziałki–piątki w godzinach 12.00–18.00 oraz w internecie, na profilu biblioteki na portalu społecznościowym facebook: www.facebook.com/pracownia.ryczywol.   

Instytucja sporządzająca opis: 
Fundacja Ośrodka KARTA