Biblioteka Publiczna Gminy Jaraczewo

Biblioteka Publiczna Gminy Jaraczewo

Cyfrowe Archiwum Tradycji Lokalnej

Opis organizacji

Rodzaj instytucji: 
biblioteka

Biblioteka Publiczna Gminy Jaraczewo bierze udział w projekcie Cyfrowe Archiwa Tradycji Lokalnej (archiwa.org/catl). W ramach projektu powstała sieć regionalnych archiwów społecznych przy bibliotekach gminnych. Biblioteka w Jaraczewie na stronie www.jaraczewo.archiwa.org publikuje zdigitalizowane materiały źródłowe zebrane wśród lokalnej społeczności.

Bibliotekarze w maju 2011 przeszli specjalistyczne szkolenia prowadzone przez Fundację Ośrodka KARTA (z pozyskiwania zbiorów, metodologii opracowania, zagadnień prawnoautorskich, nagrywania relacji, pracy z plikami cyfrowymi i obsługi strony internetowej), a następnie zainicjowali i zorganizowali gromadzenie i publikowanie w Internecie regionalnych źródeł historycznych – świadectw życia codziennego i niecodziennego. Zaktywizowali mieszkańców wsi, miast i miasteczek do przeszukiwania domowych szuflad i archiwów, zbierania i opisywania fotografii i dokumentów, a nawet nagrywania „opowieści o życiu” – pozyskiwania relacji świadków historii.

Opis zasobu

Typ zasobu: 
fotografia
ikonografia
Zasób archiwalny i inne zbiory: 

Biblioteka udostępniła w internecie kilkadziesiąt materiałów archiwalnych (fotografii oraz starych pocztówek). Na pocztówkach uwidocznione zostały budynki z końca XIX i początku XX wieku w gminie Jaraczewo. Zdjęcia przedstawiają Towarzystwo Powstańców i Wojaków w miejscowości Góra oraz procesję Bożego Ciała na ulicach Góry i Jaraczewa.

Katalogi i inwentarze: 

Katalogi elektroniczne udostępniane są na stronie internetowej, z podziałem na: działy (fotografia, druki ulotne, wspomnienia), kolekcje (Gmina Jaraczewo) oraz teczki (Obiekty architektoniczne, Powstanie Wielkopolskie na terenie gminy Jaraczewo).

Stopień opracowania zbiorów: 

Zbiory są na bieżąco opracowywane według standardu metadanych DublinCore. Możliwe jest dopełnienie opisu przez użytkowników strony www.jaraczewo.archiwa.org.

Stopień zdigitalizowania: 

Zbiory są na bieżąco digitalizowane. 

Osoba/osoby kierujące intytucją/organizacją: 
Katarzyna Roszak − dyrektor
e-mail: 
bibliotekajaraczewo@wp.pl
Telefon: 
62 740 80 83
Lokalizacja i adres: 

ul. Kolejowa 7, 63-233 Jaraczewo, Polska

Udostępnianie

Sposób udostępniania: 
na miejscu
w internecie
Sposób i warunki korzystania z zasobu: 

Zbiory udostępniane są w siedzibie biblioteki w dniach: poniedziałek–piątek 8.30–16.30, sobota 9.00–13.00. Zdigitalizowane zbiory można przeglądać na stronie biblioteki w programie CATL.

Instytucja sporządzająca opis: 
Fundacja Ośrodka KARTA