Biblioteka Polska Polskiego Ośrodka Społeczno-Kulturalnego w Londynie

Biblioteka Polska Polskiego Ośrodka Społeczno-Kulturalnego w Londynie

Opis organizacji

Rodzaj instytucji: 
biblioteka

Biblioteka została utworzona w 1942 roku z połączenia dwóch księgozbiorów pochodzących z instytucji działających przy Rządzie RP na Emigracji w Londynie. W 1967 roku przeszła pod opiekę Polskiego Ośrodka Społeczno-Kulturalnego (wcześniej kilkukrotnie zmieniała nazwę, jak i właścicieli). W okresie powojennym biblioteka zajmowała się przekazywaniem wydawnictw emigracyjnych do bibliotek znajdujących się w Polsce. 

Oprócz książek i czasopism biblioteka gromadzi również archiwalia. 

 

Informację przygotowano w ramach zadania współfinansowanego w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczpospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą

Opis zasobu

Typ zasobu: 
fotografia
dokumenty osobiste
wspomnienia
dokumenty życia społecznego
ikonografia
muzealia
filatelistyka
nagrania audio
nagrania wideo
kartografia
dokumentacja aktowa
Zasób archiwalny i inne zbiory: 

Zasób archiwalny przechowywany w Bibliotece liczy ok. 170 m.b. i pochodzi głównie z lat 1939—2000. Są to przede wszystkim rękopisy i maszynopisy. Wśród archiwaliów znajdują się:

 • spuścizny po osobach prywatnych;
 • akta instytucji, organizacji i stowarzyszeń (w tym działających w Wielkiej Brytanii)
 • fotografie (66 tys. zdjęć, m.in. pochodzących z II RP, jak również dokumentujących Polskie Siły Zbrojne na Zachodzie oraz życie polityczne, kulturalne i społeczne polskiej emigracji w Wielkiej Brytanii po 1940 roku); 
 • plakaty, afisze i druki ulotne „Solidarności”, jak również czasopisma II obiegu;
 • dokumenty życia społecznego emigracji w Wielkiej Brytanii; 
 • mapy i atlasy
 • nagrania audio i wideo (m.in. dotyczące sytuacji w Polsce w latach 1970-1990, taśmy dokumentujące działania Polskiego Ośrodka Społeczno-Kulturalnego w Londynie, płyty z nagraniami artystów polonijnych); 
 • pocztówki (z okresu przedwojennego i powojennego);
 • kolekcje obrazów polskich malarzy;  
 • kolekcje znaczków pocztowych;
 • gazety i czasopisma (ponad 5 tys. tytułów polskich i obcych czasopism, w tym około 500 wydanych w Polsce przed 1939 rokiem, zaś 35 podczas II wojny światowej; ponadto gromadzone są biuletyny organizacji kombatanckich, społecznych i parafii kościołów z terenu Wielkiej Brytanii).

Ponadto księgozbiór Biblioteki, która ma profil humanistyczny, liczy około 170 tys. druków zwartych i broszur. Księgozbiór obejmuje wydawnictwa spoza Polski, ale dotyczące szeroko rozumianych spraw polskich. W Bibliotece jest przechowywana także cenna kolekcja Conradianów, na którą składają się prace Josepha Conrada (Józefa Korzeniowskiego) w oryginale i tłumaczeniach, opracowania oraz jego biografie. 

Katalogi i inwentarze: 

Nabytki rejestrowane są w księgach inwentarzowych. Biblioteka dysponuje katalogami kartkowymi dla materiałów powielanych, archiwaliów oraz tytułów prasowych i druków zwartych do 1993 roku. Od 1993 roku druki zwarte odnotowywane są w bazie komputerowej. 

Stopień opracowania zbiorów: 

Materiały zostały w większości opracowane.

Stopień zdigitalizowania: 

brak informacji

Stan zachowania zbiorów: 

brak informacji

Osoba/osoby kierujące intytucją/organizacją: 
dr Dobrosława Platt
Osoba kierująca - stanowisko: 
dyrektorka biblioteki
e-mail: 
library@polishlibrary.co.uk
Telefon: 
0044 20 8741 04 74, 0044 20 8741 77 24
Strona internetowa: 
Lokalizacja i adres: 

238-246 King Street, W6 ORF Londyn, Wielka Brytania

Udostępnianie

Sposób udostępniania: 
na miejscu
Godziny urzędowania: 

Biblioteka jest czynna w poniedziałki i środy od 10.00 do 20.00, w piątki od 10.00 do 17.00, w soboty od 10.00 do 13.00. Rękopisy i materiały archiwalne są udostępniane w poniedziałki, środy i piątki w godzinach 10.30–16.30. 

Udostępnianie: e-mail: 
deputy@polishlibrary.co.uk, periodicals@polishlibrary.co.uk, librarian@polishlibrary.co.uk, lending@polishlibrary.co.uk
Sposób i warunki korzystania z zasobu: 

Z wypożyczalni mogą korzystać tylko członkowie Biblioteki. Istnieje możliwość korespondencyjnego złożenia zapytania w sprawie kwerend, które nie wymagają dłuższych poszukiwań.

Źródła: 

http://polishlibrarylondon.co.uk/ [dostęp z dn. 09.06.2017], Polskie instytucje za granicą. Przewodnik po zbiorach archiwalnych, oprac. Anna Krochmal, Warszawa 2004

Instytucja sporządzająca opis: 
Fundacja Ośrodka KARTA