Biblioteka Polska im. Ignacego Domeyki

Biblioteka Polska im. Ignacego Domeyki

Opis organizacji

Biblioteka Polska im. Ignacego Domeyki (Biblioteca Polaca Ignacio Domeyko, dalej BPID) działa w Buenos Aires od 1960 roku. Jest to instytucja, której praca nie koncentruje się tylko na gromadzeniu książek (obecnie jest ich ponad 20 tysięcy). W jej zbiorach znajdują się również cenne archiwalia: dokumenty oraz fotografie dokumentujące życie Polaków i Polonii w Argentynie. BPID jest instytucją umożliwiającą emigrantom dostęp do literatury w języku polskim, centrum informacji o Polsce dla Argentyńczyków i miejscem, w którym są prowadzone badania dotyczące historii polskiej diaspory w Argentynie. Od wielu lat zespół biblioteki przygotowuje wystawy, inicjuje publikacje, popularyzuje wiedzę o Polakach w Argentynie (m.in. wydając kalendarze, w których wykorzystywane są polonica z różnych części Argentyny).

BPID we współpracy z Fundacją Ośrodka KARTA założyły w 2012 roku Cyfrowe Archiwum Tradycji Lokalnej w Buenos Aires. Przez cztery lata zespół Ośrodka KARTA i Biblioteki zdigitalizował 3900 fotografii i nagrał 55 relacji biograficznych Polaków i osób polskiego pochodzenia w Argentynie. Powstała kolekcja, która wyczerpująco opowiada o emigrantach polskich w Argentynie. Jest prezentowana na stronie internetowej - biblioteka.domeyki.archiwa.org.

 

Informację przygotowano w ramach zadania współfinansowanego w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczpospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą

Opis zasobu

Typ zasobu: 
fotografia
dokumenty osobiste
dokumenty życia społecznego
ikonografia
nagrania audio
kartografia
dokumentacja aktowa
Zasób archiwalny i inne zbiory: 

Na zbiory Biblioteki Polskiej im. I. Domeyki składa się unikalny księgozbiór, zbiór czasopism wydawanych od 1913 roku oraz archiwalia dokumentujące obecność Polaków w Argentynie.

Zbiory biblioteczne obejmują ponad 25 000 książek, które napływały od prywatnych darczyńców (m.in. członków-założycieli Biblioteki), polonijnych organizacji (Banco Polaco, Związek Polaków w Argentynie). Księgozbiór Biblioteki był wzbogacany również przez polskie instytucje, w największej mierze przez Bibliotekę Narodową w Warszawie. W Bibliotece można odnaleźć książki z zakresu literatury pięknej, sztuki i nauki, encyklopedie, słowniki, biografie. Wśród nich – cenne cymelia, książki Polaków tworzących w Argentynie, publikacje polskich pisarzy w przekładach hiszpańskich. Ważną część księgozbioru stanowią książki związane z historią polskiej społeczności w Argentynie.

Biblioteka posiada również Gombrotekę tj. cenne publikacje związane z twórczością i życiem Witolda Gombrowicza:  książki o charakterze biograficznym, krytyki literackie, czasopisma z różnych okresów zawierające fragmenty jego utworów, artykuły podpisane nazwiskiem autora oraz te pisane pod  pseudonimami, reportaże i komentarze. W archiwum Biblioteki można też znaleźć wycinki prasowe, programy teatralne, wejściówki na wydarzenia kulturalne związane z Gombrowiczem.

Spis książek znajduje się pod adresem: https://drive.google.com/file/d/0BzD1scE8wAIeWkVrNGZzeGxzUDQ/view

Biblioteka przechowuje zbiór czasopism polonijnych, wydawanych w Argentynie. Do najcenniejszych należą: publikowana od 1913 roku pierwsza polska gazeta w Argentynie „Echo Polskie”, „Głos Polski” (od 1922 roku do chwili obecnej), "Kurier Polski" (wydawany w latach 1932 do 1971), a także pisma z okresu II wojny światowej, roczniki polskiej prasy podziemnej z okresu okupacji.

Przy Bibliotece działa również archiwum, w którym gromadzone są źródła fundamentalne dla polskiej diaspory w Argentynie. Wśród nich dokumenty oraz fotografie dotyczące polskich organizacji (Związek Polski w Argentynie, Stowarzyszenie Lotników Polskich, Klubu Polskiego, Koła AK) oraz działaczy społecznych. Są często wykorzystywane są w badaniach historycznych, publikowane na wystawach i w książkach.

Zbiory są poszerzane we współpracy z Fundacją Ośrodka KARTA. Od 2012 roku obie organizacje realizują projekt, którego ideą jest zachowanie pamięci o polskich emigrantach przybyłych do Argentyny. Nawiązują kontakt osobami prywatnymi oraz towarzystwami, skanują fotografie i nagrywają relacje emigrantów. Materiały można oglądać na stronie Cyfrowego Archwium Tradycji Lokalnej.

Stopień opracowania zbiorów: 

Dzięki współpracy z Naczelną Dyrekcją Archiwów Państwowych, zbiory są systematyzowane i opracowywane. Inwentarze zbiorów znajdują się na stronie szukajwarchiwa.pl (http://szukajwarchiwach.pl/713#tabZasoby)

Stopień zdigitalizowania: 

W dużym stopniu zdigitalizowane są fotografie znajdujące się w zbiorach Biblioteki.

Stan zachowania zbiorów: 

Dobry.

Biblioteka Polska im. Ignacego Domeyki w Buenos AiresFot. Joanna Łuba
Osoba/osoby kierujące intytucją/organizacją: 
Marta Bryszewska
Osoba kierująca - stanowisko: 
dyrektorka
e-mail: 
domeyko@bibliotecadomeyko.com.ar
Telefon: 
0054 114 774 22 12
Strona internetowa: 
Lokalizacja i adres: 

Jorge Luis Borges 2076, 1425 Buenos Aires, Argentyna

Udostępnianie

Godziny urzędowania: 

Ze zbiorów biblioteki można korzystać we wtorki i piątki w godz. 17.00-20.00.

Dział/osoby odpowiedzialne za udostępnianie: 

Marta Bryszewska

Udostępnianie: e-mail: 
domeyko@bibliotecadomeyko.com.ar
Sposób i warunki korzystania z zasobu: 

Brak informacji.

Osoby prowadzące archiwum: 

Marta Bryszewska

Instytucja sporządzająca opis: 
Fundacja Ośrodka KARTA