Biblioteka Miejska w Imielinie

Biblioteka Miejska w Imielinie

Cyfrowe Archiwum Tradycji Lokalnej

Opis organizacji

Rodzaj instytucji: 
biblioteka

Biblioteka Miejska w Imielinie bierze udział w projekcie Cyfrowe Archiwa Tradycji Lokalnej (archiwa.org/catl). W ramach projektu powstała sieć regionalnych archiwów społecznych przy bibliotekach gminnych. Biblioteka w Imielinie na stronie imielin.archiwa.org publikuje zdigitalizowane materiały źródłowe zebrane wśród lokalnej społeczności. 

Bibliotekarze w 2012 roku przeszli specjalistyczne szkolenia prowadzone przez Fundację Ośrodka KARTA (z pozyskiwania zbiorów, metodologii opracowania, zagadnień prawnoautorskich, nagrywania relacji, pracy z plikami cyfrowymi i obsługi strony internetowej), a następnie zainicjowali i zorganizowali gromadzenie i publikowanie w Internecie regionalnych źródeł historycznych – świadectw życia codziennego i niecodziennego. Zaktywizowali mieszkańców wsi, miast i miasteczek do przeszukiwania domowych szuflad i archiwów, zbierania i opisywania fotografii i dokumentów, a nawet nagrywania „opowieści o życiu” – pozyskiwania relacji świadków historii.

Opis zasobu

Typ zasobu: 
fotografia
dokumenty osobiste
Zasób archiwalny i inne zbiory: 

Biblioteka gromadzi materiały archiwalne dotyczące gminy Imielin obrazujące wydarzenia tam się odbywające, architekturę, mieszkańców na przestrzeni XX wieku m.in. fotografie rodzinne, portretowe, z uroczystości rodzinnych, zdjęcia ulicznych wyścigów motocyklowych z lat 40., materiały dotyczące Orkiestry Dętej w Imielinie, życia parafii imielińskiej w latach 30.-70. XX wieku.

Katalogi i inwentarze: 

Katalogi elektroniczne udostępniane są na stronie internetowej z podziałem na: działy, kolekcje oraz teczki.

Stopień opracowania zbiorów: 

Zbiory są na bieżąco opracowywane według standardu metadanych DublinCore. Możliwe jest dopełnienie opisu przez użytkowników strony CATL.

Stopień zdigitalizowania: 

Zbiory są na bieżąco digitalizowane. 

Osoba/osoby kierujące intytucją/organizacją: 
Jadwiga Mikunda − dyrektor
e-mail: 
biblioteka@imielin.pl
Telefon: 
32 225 50 70
Lokalizacja i adres: 

Imielińska 92, 41-407 Imielin, Polska

Udostępnianie

Sposób udostępniania: 
na miejscu
w internecie
Sposób i warunki korzystania z zasobu: 

Zbiory udostępniane są w siedzibie biblioteki. Zdigitalizowane zbiory można przeglądać na stronie biblioteki w projekcie CATL.

Instytucja sporządzająca opis: 
Fundacja Ośrodka KARTA