Biblioteka Gminy Łomża z siedzibą w Podgórzu

Biblioteka Gminy Łomża z siedzibą w Podgórzu

Cyfrowe Archiwum Tradycji Lokalnej

Opis organizacji

Rodzaj instytucji: 
instytucja samorządowa
biblioteka

Biblioteka Gminy Łomża z siedzibą w Podgórzu bierze udział w projekcie Cyfrowe Archiwa Tradycji Lokalnej (archiwa.org/catl). W ramach projektu powstała sieć regionalnych archiwów społecznych przy bibliotekach gminnych. Biblioteka w Podgórzu na stronie  www.podgorze.archiwa.org  publikuje zdigitalizowane materiały źródłowe zebrane wśród lokalnej społeczności.

Bibliotekarze w 2012 roku przeszli specjalistyczne szkolenia prowadzone przez Fundację Ośrodka KARTA (z pozyskiwania zbiorów, metodologii opracowania, zagadnień prawnoautorskich, nagrywania relacji, pracy z plikami cyfrowymi i obsługi strony internetowej), a następnie zainicjowali i zorganizowali gromadzenie i publikowanie w Internecie regionalnych źródeł historycznych – świadectw życia codziennego i niecodziennego. Zaktywizowali mieszkańców wsi, miast i miasteczek do przeszukiwania domowych szuflad i archiwów, zbierania i opisywania fotografii i dokumentów oraz nagrywania „opowieści o życiu” – pozyskiwania relacji świadków historii.

Opis zasobu

Typ zasobu: 
fotografia
wspomnienia
ikonografia
dokumenty osobiste
dokumenty życia społecznego
dokumentacja aktowa
Zasób archiwalny i inne zbiory: 

Biblioteka posiada w swoich zbiorach ponad tysiąc materiałów archiwalnych. Gromadzi dokumenty, fotografie, wspomnienia dotyczące gminy Łomża i jej mieszkańców. Na zasób składają się dokumenty osobiste mieszkańców Łomży (w tym dokumenty poświadczające służbę wojskową w latach 20.-90. XX wieku, fotografie żołnierek 3. plutonu 317. kompanii transportowej Armii Andersa), fotografie przedstawiające łomżyńską kolej wąskotorową, kolekcje rodzinne zawierające dokumenty i fotografie począwszy od końca XIX wieku, zdjęcia mieszkańców wsi Modzele, Wygoda, Konarzyce na przestrzeni XX wieku, archiwalia dotyczące instytucji i stowarzyszeń gminy Łomża: Ochotniczej Straży Pożarnej, szkoły podstawowej, Biblioteki Publicznej.

Sposoby kształtowania zasobu: 

Pozyskiwanie zbiorów odbywa się poprzez udostępnianie archiwaliów pozyskanych od darczynców

Katalogi i inwentarze: 

Katalogi elektroniczne udostępniane są na stronie internetowej z podziałem na: działy, kolekcje oraz teczki

Stopień opracowania zbiorów: 

Zbiory są na bieżąco opracowywane według standardu metadanych DublinCore. Możliwe jest dopełnienie opisu przez użytkowników strony CATL.

Stopień zdigitalizowania: 

Zbiory są na bieżąco digitalizowane. 

Stan zachowania zbiorów: 

Dobry

Przechowywanie i zabezpieczanie zbiorów: 

 Serwer BPG Łomża w Podgórzu, kserokopie dokumentów
na miejscu w bibliotece

Narzędzia archiwizacji: 
Word
Osoba/osoby kierujące intytucją/organizacją: 
Wiesława Kłosińska
Osoba kierująca - stanowisko: 
Dyrektor
Osoba kierująca: e-mail: 
bppodgorze@wp.pl
e-mail: 
bppodgorze@wp.pl
Telefon: 
86 217 82 23
Lokalizacja i adres: 

Łomżyńska 30, 18-420 Podgórze, Polska

Udostępnianie

Sposób udostępniania: 
na miejscu
w internecie
Godziny urzędowania: 
poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek godz. 11-19

 

Dział/osoby odpowiedzialne za udostępnianie: 

Danuta Malinowska

Stanowisko osoby odpowiedzialnej za udostępnianie: 
starszy bibliotekarz
Udostępnianie: e-mail: 
bpkonarzyce@wp.pl
Udostępnianie: telefon: 
(86) 215-76-26
Sposób i warunki korzystania z zasobu: 

Zbiory udostępniane są w siedzibie biblioteki. Zdigitalizowane zbiory można przeglądać na stronie biblioteki w projekcie CATL.

Usługi archiwalne

Kwerendy na zlecenie: 

Tak

Biblioteka i stanowiska czytelnicze: 

Dostepne stanowiska czytelnicze

Data powstania: 
1959
Plan rozwoju archiwum: 

Dalsze pozyskiwanie materiałów archiwalnych, digitalizowanie materiałów i udostępnianie w Internecie oraz prezentacja na wystawie

Osoby prowadzące archiwum: 

Danuta Malinowska, bibliotekarz, wiek 51-60 lat

Osoby wspierające archiwum: 

Kilkoro wolnontariuszy, którzy pomagają w rozpropagowaniu archiwum i szukaniu materiałów

Instytucja sporządzająca opis: 
Fundacja Ośrodka KARTA
Kompletność opisu: 
Częściowy