Biblioteka - Centrum Kultury w Szczuczynie

Biblioteka - Centrum Kultury w Szczuczynie

Cyfrowe Archiwum Tradycji Lokalnej

Opis organizacji

Rodzaj instytucji: 
instytucja samorządowa
biblioteka

Biblioteka – Centrum Kultury w Szczuczynie bierze udział w projekcie Cyfrowe Archiwa Tradycji Lokalnej (archiwa.org/catl). W ramach projektu powstała sieć regionalnych archiwów społecznych przy bibliotekach gminnych. BCK w Szczuczynie na stronie szczuczyn.archiwa.org publikuje zdigitalizowane materiały źródłowe zebrane wśród lokalnej społeczności.

Bibliotekarze w 2012 roku przeszli specjalistyczne szkolenia prowadzone przez Fundację Ośrodka KARTA (z pozyskiwania zbiorów, metodologii opracowania, zagadnień prawnoautorskich, nagrywania relacji, pracy z plikami cyfrowymi i obsługi strony internetowej), a następnie zainicjowali i zorganizowali gromadzenie i publikowanie w Internecie regionalnych źródeł historycznych – świadectw życia codziennego i niecodziennego. Zaktywizowali mieszkańców wsi, miast i miasteczek do przeszukiwania domowych szuflad i archiwów, zbierania i opisywania fotografii i dokumentów, a nawet nagrywania „opowieści o życiu” – pozyskiwania relacji świadków historii.

Opis zasobu

Typ zasobu: 
fotografia
wspomnienia
kartografia
dokumenty osobiste
dokumenty życia społecznego
dokumentacja aktowa
Zasób archiwalny i inne zbiory: 

Biblioteka – Centrum Kultury w Szczuczynie gromadzi materiały dotyczące gminy Szczuczyn i jej mieszkańców. Na zasób składają się kolekcje rodzinne zawierające archiwalia z XX wieku, począwszy od roku 1914, a także fotografie krajobrazu i architektury Szczuczyna z lat 40., 50. i 60. XX wieku. Ponadto BCK udostępnia materiały dotyczące Ochotniczej Straży Pożarnej Szczuczyna i Niedźwiadnej pochodzące z archiwum OSP oraz z archiwów prywatnych. W zbiorze są także fotografie, dokumenty, wspomnienia i relacje dotyczące wcześniej istniejącej Biblioteki Miejskiej w Szczuczynie.

Sposoby kształtowania zasobu: 

Jako biblioteka gromadzimy od dawna dokumenty i fotografie świadczące o lokalnej tożsamości historii i tradycji np. DŻS.

Od kilku lat aktywność na tym polu bardzo wzrosła m.in. dzięki nawiązaniu współpracy Fundacją Ośrodka Karta. Znakomita większość materiałów  trafia do nas poprzez bezpośredni kontakt z lokalnymi pasjonatami i historykami z zamiłowania. Pozyskujemy także materiały organizując kwerendy, akcję ratownicze oraz zamieszczając informacje w lokalnych mediach.

Katalogi i inwentarze: 

Katalogi elektroniczne udostępniane są na stronie internetowej z podziałem na: działy, kolekcje oraz teczki.

Stopień opracowania zbiorów: 

Zbiory są na bieżąco opracowywane według standardu metadanych DublinCore. Możliwe jest dopełnienie opisu przez użytkowników strony CATL.

Stopień zdigitalizowania: 

Zbiory są na bieżąco digitalizowane. 

Stan zachowania zbiorów: 

Większość materiałów które trafiają do naszych rąk jest w opłakanym stanie. Podajemy je  koserwacji używając np. specjalnych taśm filmoplast firmy Neschen. Dokumenty i materiały rozpadające się o bardzo krótkiej żywotności są  niezwłocznie dygitalizowane i odpowiednio zabezpieczone.

Przechowywanie i zabezpieczanie zbiorów: 

Zbiory przechowywane są w specjalnych odkwaszonych pudełkach w wyobrębnionych pomieszczeniu oczywiście pod kluczem. Używamy naszych zbiorów eksponując je (te najlepiej zachowane lub kopie) podczas wszelakich wystaw na temat Lokalnej Historii, Tradycji lub ludzi z nią związanych.

Zagrożone zbiory: 

Trafiły w nasze ręce mocno zagrzebione XIX -wieczna dokumenty.

Narzędzia archiwizacji: 
Word
Osoba/osoby kierujące intytucją/organizacją: 
Janusz Siemion − dyrektor
Osoba kierująca - stanowisko: 
Kierownik
Osoba kierująca: e-mail: 
bmszczuczyn@wp.pl
e-mail: 
bmszczuczyn@wp.pl
Telefon: 
86 2621036
Lokalizacja i adres: 

Łomżyńska 11, 19-230 Szczuczyn, Polska

Udostępnianie

Sposób udostępniania: 
na miejscu
w internecie
Godziny urzędowania: 

Od poniedziałku do piątku godz. 10-17.

Sobota od godz. 10-15

Umawiamy sie także na indywidualne wizyty.

Dział/osoby odpowiedzialne za udostępnianie: 

Janusz Siemion

Stanowisko osoby odpowiedzialnej za udostępnianie: 
Dyrektor
Udostępnianie: e-mail: 
bmszczuczyn@wp.pl
Udostępnianie: telefon: 
86 2621036 lub 691386931
Sposób i warunki korzystania z zasobu: 

Zbiory udostępniane są w siedzibie BCK. Zdigitalizowane zbiory można przeglądać nastronie biblioteki w projekcie CATL.

Dostępność budynku: 

Budynek został oddany do użytku w tym roku, posiada wszystkie niezbędne udogodnienia dla osób niepełnosprawnych poczynając od miejsca parkingowego, poprzez podjazdy, windę, szerokie ciągi komunikacyjne komfort na łazienkach dla niepełnosprawnych. Biblioteka – Centrum Kultury w Szczuczynie znajduje się w centrum miasteczka i bardzo łatwo do niej trafić.

Usługi archiwalne

Kwerendy na zlecenie: 

Tak.

Biblioteka i stanowiska czytelnicze: 

W budynku znajduje się pokój ze zbiorami specjalnymi którego mogą skorzystać użytkownicy.

Kopie materiałów archiwalnych: 

kopie możliwe w przypadku tylko materiałów niezastrzeżonych.

Data powstania: 
2012 rok
Plan rozwoju archiwum: 

Dalsze pozyskiwanie materiałów archiwalnych, digitalizowanie materiałów i udostepnianie w internecie, tworzenie wystaw i publikacji.

Osoby prowadzące archiwum: 

Janusz Siemion

Osoby wspierające archiwum: 

Darowizny  od byłych pierwszych sekretarzy powiatowych po opozycjonalistów.

Instytucja sporządzająca opis: 
Biblioteka Miejska w Szczuczynie
Autor opisu: 
Janusz Siemion
Kompletność opisu: 
Częściowy