Biblioteka Akademii Leona Koźmińskiego

Biblioteka Akademii Leona Koźmińskiego

Opis organizacji

Rodzaj instytucji: 
organizacja pozarządowa

Opis zasobu

Typ zasobu: 
fotografia
wspomnienia
pamiętniki
dzienniki
korespondencja
muzealia
nagrania audio
nagrania wideo
dokumenty osobiste i urzędowe
dokumenty życia społecznego
wydawnictwa
Zasób archiwalny i inne zbiory: 

Archiwum przy Bibliotece Akademii Leona Koźmińskiego jest na etapie tworzenia. Obecnie posiada zbiór przekazany przez prof. Koźmińskiego, który zawiera przede wszystkim dokumenty pisane (artykuły, przemowy, archiwalne wykłady etc.) oraz pamiątkowe fotografie. W przyszłości zasób archiwalny zostanie poszerzony o nagrania audio i wideo z historią mówioną uczelni, prace naukowo-badawcze, artefakty fizyczne (nagrody, statuetki, pamiątkowe medale, prezenty of innych szkół, obrazy, dyplomy, etc.); książki i starodruki.

Osoba/osoby kierujące intytucją/organizacją: 
Piotr Walasek (Dyrektor Biblioteki)
e-mail: 
traper@kozminski.edu.pl
Lokalizacja i adres: 

ul. Jagiellońska 59, 03-301 Warszawa

Udostępnianie

Sposób udostępniania: 
na miejscu
w internecie
Udostępnianie: e-mail: 
traper@kozminski.edu.pl
Udostępnianie: telefon: 
+48225192234
Data powstania: 
1993-01-01
Instytucja sporządzająca opis: 
Biblioteka Akademii Leona Koźmińskiego