Bialskie Stowarzyszenie Historyczne w Białej Rawskiej

Bialskie Stowarzyszenie Historyczne w Białej Rawskiej

Opis organizacji

Rodzaj instytucji: 
organizacja pozarządowa
stowarzyszenie

Stowarzyszenie powstało w 2010 roku z inicjatywy czterech pasjonatów Ziemi Bialskiej i genealogii. Celem stowarzyszenia jest zrzeszenie wszystkich zainteresowanych poznawaniem i propagowaniem historii regionu oraz stworzenie cyfrowego muzeum. Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez działalność kulturalną i oświatową, upowszechniającą wiedzę o dziedzictwie historycznym i kulturowym Ziemi Bialskiej.  Organizowane są spotkania ze świadkami historii, których wspomnienia są utrwalane i upowszechniane. Stowarzyszenie bierze udział w inicjatywach na rzecz ochrony i opieki nad zabytkami. Zajmuje się także gromadzeniem i archiwizowaniem nowo pozyskanych zbiorów (publikacji, opracowań i innych archiwaliów, jak również przedmiotów kultury materialnej związanych z przeszłością Ziemi Bialskiej).

Opis zasobu

Typ zasobu: 
fotografia
wspomnienia
kartografia
dokumenty osobiste
dokumenty życia społecznego
Zasób archiwalny i inne zbiory: 

Zbiory dotyczą historii regionu Ziemi Bialskiej oraz jej mieszkańców. Na zasób składają się wspomnienia, fotografie z lat 20-80 XX wieku; dokumenty z lat 20- 50 XX wieku takie jak: karty rozpoznawcze, żywnościowe, kwity kasowe, plany finansowe, rozliczenia, rachunki, upomnienia; dokumenty z lat 80 XX wieku: pokwitowania odbioru, talony na obuwie; dokumenty z 1995 roku- legitymacje, odznaczenia oraz studia urbanistyczne z lat 1963, 1984. Zbiory pochodzą w dużej mierze od osób prywatnych. 

Katalogi i inwentarze: 

Brak katalogów i pomocy archiwalnych.

Stopień opracowania zbiorów: 

Archiwalia są opracowane: w opisie uwzględniony jest zakres chronologiczny, osoby widoczne na fotografiach itp.

Stopień zdigitalizowania: 

Większość zbiorów jest w formie skanów. Ofiarodawcy zatrzymują u siebie oryginały, udostępniając archiwalia do skanowania.

Stan zachowania zbiorów: 

Zły.

Osoba/osoby kierujące intytucją/organizacją: 
Paweł Kobyłczak – prezes
e-mail: 
bshbr@wp.pl
Telefon: 
605149263
Lokalizacja i adres: 

ul. Mickiewicza 44 lok. 16, 96-230 Biała Rawska, Polska

Udostępnianie

Sposób udostępniania: 
na miejscu
w internecie
Dział/osoby odpowiedzialne za udostępnianie: 

Paweł Kobyłczak, e-mail: pawelkobylczak@gazeta.pl

Sposób i warunki korzystania z zasobu: 

Zbiory są udostępniane na stronie Cyfrowych Archiwów Tradycji Lokalnej z podziałem na kolekcje i teczki: http://biala-rawska.archiwa.org/

Źródła: 
Instytucja sporządzająca opis: 
Fundacja Ośrodka KARTA