Automobilklub Polski

Automobilklub Polski

Opis organizacji

Rodzaj instytucji: 
organizacja pozarządowa
stowarzyszenie

Automobilklub Polski powstał w 1909 roku w Warszawie. Skupia miłośników motoryzacji, popularyzuje sport motorowy, organizuje rajdy samochodowe takie jak Rajd Warszawski. W stowarzyszeniu działa m.in. Zespół Historyczny zajmujący się kolekcjonowaniem materiałów archiwalnych dotyczących działalności klubu.

Opis zasobu

Typ zasobu: 
fotografia
kartografia
ikonografia
dokumenty życia społecznego
dokumentacja aktowa
Zasób archiwalny i inne zbiory: 

Archiwum Automobilklubu obejmuje dokumentację działalności stowarzyszenia oraz historii sportów motorowych w Polsce w XX wieku. Do zasobu wchodzą m.in. materiały z rajdów, takie jak: plakaty, fotografie, regulaminy, itineraria. Na stronie internetowej stowarzyszenia udostępnione są fotografie dokumentujące rajdy samochodowe od roku 1975, a także informatory dotyczące tychże rajdów. 

Osoba/osoby kierujące intytucją/organizacją: 
Romuald Chałas – prezes
e-mail: 
sekretariat@automobilklubpolski.pl
Telefon: 
22 873 24 20 (Sekretariat)
Lokalizacja i adres: 

ul. Powstańców Śląskich 127, 01-355 Warszawa, Polska

Udostępnianie

Sposób udostępniania: 
w internecie
Dział/osoby odpowiedzialne za udostępnianie: 

Zespół Historyczny Automobilklubu Polskiego, e-mail: historia@automobilklubpolski.pl

Sposób i warunki korzystania z zasobu: 

Na stronie internetowej Automobilklubu Polskiego (www.automobilklubpolski.pl) dokumentujące rajdy samochodowe archiwalne fotografie i informatory – uporządkowane chronologicznie – zaprezentowane są w zakładce Galeria/Archiwum zdjęć i filmów z lat 1975 – 2009. 

Źródła: 

strona internetowa: www.automobilklubpolski.pl

Instytucja sporządzająca opis: 
Fundacja Ośrodka KARTA