Archiwum Społeczne Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie

Archiwum Społeczne Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie

Opis organizacji

Archiwum Społeczne Uniwersytetu Pedagogicznego prezentuje dostępną spuściznę Wyższej Szkoły Pedagogicznej, następnie Akademii Pedagogicznej i wreszcie Uniwersytetu Pedagogicznego, jak również docelowo ma stanowić aktywną platformę do udostępniania, nieznanych zasobów fotograficznych i źródłowych, a także sporządzania i upubliczniania – nierzadko bezcennych –  wspomnień dotyczących najstarszej pedagogicznej Uczelni w kraju. Liczymy, że właśnie we współpracy z środowiskami związanymi z naszą Uczelnią, reprezentującymi różne pokolenia, będziemy mogli skutecznie zabezpieczyć i upowszechnić wiedzę na temat ludzi tworzących niegdysiejszą WSP, AP a obecnie Uniwersytet Pedagogiczny. Archiwum Społeczne Uniwersytetu Pedagogicznego zostało utworzone z okazji 70 rocznicy powstania Uczelni, jednak projekt ma charakter długofalowy. Intencją pomysłodawców jest aby Archiwum towarzyszyło szeroko pojętej społeczności akademickiej przez kolejne lata, nie tylko przy okazji uroczystych wydarzeń i rocznic, ale również na co dzień.

Opis zasobu

Typ zasobu: 
dokumenty
fotografie
nagrania wideo
Zasób archiwalny i inne zbiory: 

Fotografie, dokumenty i wspomnienia związane z działalnością Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie.

e-mail: 
archiwumspoleczne@up.krakow.pl
Lokalizacja i adres: 

Podchorążych 135/2, 30-084 Kraków

Udostępnianie

Sposób udostępniania: 
w internecie
Udostępnianie: e-mail: 
archiwumspoleczne@up.krakow.pl
Instytucja sporządzająca opis: 
Centrum Archiwistyki Społecznej